Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O Centrum SEKTOR 3

sektor3_witamy


Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 działa od kwietnia 2007 roku. Prowadzone jest przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA” w formie zadania publicznego i jest finansowane z budżetu Gminy Wrocław. W okresie 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 realizujemy projekt „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.

Nasza misja:

Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe.

Fundacja „Umbrella” otrzymała w dniu 28.03.2014 Certyfikaty potwierdzające wprowadzenie i stosowanie standardów dla organizacji pozarządowych: Finansowo-księgowego oraz Prawnego – w ramach projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem tego projektu było Stowarzyszenie Euro-Concret, a partnerami Gmina Wocław-CIS i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (w załączeniu). certyfikat_standaryzacja