Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

1 % SENIORÓW TO WIELKA SIŁA

Opublikowano w 8 maja 2015 przez admin

Z początkiem maja 2015 roku została zakończona 5 edycja akcji w ramach projektu:
„1 % SENIORÓW TO WIELKA SIŁA” realizowana w partnerstwie  przez Fundację „Aktywny Senior” i Fundację „Umbrella” we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, finansowanym ze środków Gminy Wrocław.

Działaniami w ramach projektu była pomoc w przekazywaniu 1% podatku dla wrocławskich organizacji pożytku publicznego. Z akcji mogła skorzystać każda osoba, jednak głównymi beneficjentami byli emeryci. Z pomocy skorzystały 222 osoby, które przekazały łącznie kwotę 5.301 zł.

W akcję zaangażowały  się  22 wolontariuszki, które przeprowadziły w miesiącu lutym 2015 akcję informacyjną oraz pełniły dyżury  w Centrum Sektor 3 w okresie od 2 marca do 8 maja 2015 r. przy przyjmowaniu i wydawaniu PIT-ów.

Rozniesiono około 500 szt. ulotek do mieszkańców, między innymi:  SM „POPOWICE”,  SM „GĄDÓW”,  SM „KUŹNIKI”, SM „PIAST” ,  SM „MAŚLICE”, SM „Wrocławski Dom”, Klubów Seniora działających przy różnych instytucjach oraz innych organizacji na terenie miasta Wrocławia.

W imieniu wszystkich stron gratulujemy pomysłu i dziękujemy za wysiłek włożony
w powodzenie tej akcji. Szczególnie dziękujemy wolontariuszkom, które włączyły się w prowadzenie akcji.

Zespoły Fundacji Aktywny Senior i Fundacji „Umbrella”Powrót do Aktualności →