Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Magazyn Miasta zaprasza na spotkanie

Opublikowano w 3 lipca 2013 przez admin

Serdecznie zapraszamy na promocję trzeciego numeru Magazynu Miasta – Starsze Miasto – we Wrocławiu, która odbędzie się w ramach projektu Bazaristan na targu przy ul. Ptasiej (Nadodrze) we Wrocławiu  w piątek, 05.07.2013 o godzinie 15.00


W dyskusji udział wezmą:

  • Piotr Fokczyński – Naczelny Architekt Miasta Wrocławia
  • Dominik Golema – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Miasta Wrocławia
  • Joanna Erbel – Instytut Socjologii UW
  • Dorota Whitten – koordynatorka projektu Seniorzy na Nadodrzu, Łokietka 5

prowadzenie: Marta Żakowska – redaktorka naczelna Magazynu Miasta

Więcej informacji:

Dyskusja poświęcona będzie przystosowywaniu Wrocławia do potrzeb osób starszych na różnych poziomach (od zarządzania, przez architekturę, urbanistykę, projektowanie, transport, kulturę po rolę lokalnych miejsc spotkań i targów w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i lokalnych systemów wsparcia osób starszych).

Wiemy doskonale, że społeczeństwo się starzeje, a jednak nasze miasta wciąż nie są wystarczająco przystosowane do potrzeb osób starszych. Większość z nich nie ma też obranych odpowiednich strategii rozwoju, które ilustrowałyby fakt, że jesteśmy świadomi konsekwencji tego truizmu i skutecznie stawiamy mu czoła. Brakuje nam odpowiedniego rozpoznania i reagowania na potrzeby seniorów w różnych aspektach ich życia w mieście. Staje przed nami jednocześnie coraz więcej wyzwań, którym musimy sprostać, by rozwijać miasta przyjazne najstarszym mieszkańcom. Wzmożona dyskusja o starzeniu się społeczeństwa uświadamia młodszym pokoleniom, że warto myśleć o starości i przystosowywać miasta i społeczności do oczekiwań osób starszych ze względu na bieżące potrzeby bardziej doświadczonych od nas pokoleń, w ramach solidarności międzypokoleniowej i ze względu na nasze przyszłe potrzeby oraz jakość naszego życia w jego późniejszych etapach. Czas więc na to, aby poważnie zacząć pracę nad przystosowywaniem środowiska miejskiego do oczekiwań pokoleń, które nas wychowały i które coraz częściej cierpią z powodu różnych zaniedbań i zaniechań uniemożliwiających im aktywne oraz pełne społecznego wsparcia starzenie się. Czas też na rozpoczęcie świadomego przystosowywania miast do naszych przyszłych potrzeb.
Dlatego też do współtworzenia numeru Magazynu Miasta, który opublikowaliśmy pod hasłem przewodnim Starsze Miasto, zaprosiliśmy specjalistów różnych dziedzin, z Polski i zagranicy, w tym Światową Organizację Zdrowia i jej Sieć Miast Przyjaznych Starzeniu.

Od kilku dni można już kupić elektroniczną i papierową wersję kolejnego numeru „Res Publiki Nowej”. Dzisiaj do Res Publiki Nowej dołącza trzeci numer Magazynu Miasta – tylko w naszej księgarni można kupić jego wersję PDF i to w dowolnie wybranej cenie (startujemy od 1 zł). Na naszej stronie można też kupić jego wersję papierową, która dostępna jest już także w Empikach na terenie całego kraju.Powrót do Aktualności →