Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opublikowano w 27 października 2021 przez admin

Konsultacje społeczne dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej”.

Kiedy?
26 października – 16 listopada 2021 r.
Co konsultujemy?
Projekt dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej
Jaki zakres konsultacji?
Linie autobusowe, na których wprowadzone będą pojazdy zeroemisyjne. Przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Jaki cel konsultacji?
Włączenie mieszkańców i mieszkanek miasta we współdecydowanie o kierunku rozwoju zeroemisyjnego taboru komunikacji miejskiej
Jaki efekt konsultacji? Raport z konsultacji
Kto konsultuje?
Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia
Jak konsultujemy?
E-FORMULARZ OPINII | 26.10–16.11.2021 r. | Dostępny na stronie konsultacji
E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 4 listopada 2021 r. (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.Powrót do Aktualności →