Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

3. spotkanie grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług

Opublikowano w 11 stycznia 2019 przez admin

3. spotkanie wrocławskiej grupy branżowej do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz dostępności przestrzeni publicznej i usług dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych działających na rzecz mieszkańców Wrocławia.

termin: 22 stycznia 2019r., godz. 10.00-12.00
miejsce: Sensor, ul. Zachodnia 1
cel: dyskusja, postulaty i rekomendacje w zakresie dostępności przestrzeni publicznej Wrocławia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami

Spotkanie odbędzie się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby oferujemy wsparcie asystentów lub tłumaczenie w PJM.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu oraz zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza PJM proszę przesyłać na adres: j.rejmer@eudajmonia.pl do 20.01.2019r.Powrót do Aktualności →