Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

7 stycznia ruszył nabór projektów do nowej edycji WBO

Opublikowano w 17 stycznia 2019 przez admin

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

Na spotkaniach przedstawione zostaną nowe zasady, będziemy tez odpowiadać na pytania i wątpliwości. Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 17:00.

8.01 | BARBARA, Świdnicka 8b
9.01 | SEKTOR 3, Legnicka 65
10.01 | Centrum Kultury ZAMEK, pl. Świętojański 1
11.01 | Czasoprzestrzeń – Zajezdnia DĄBIE, Tramwajowa 1/3
14.01 | Centrum Kultury ZACHÓD, Chociebuska 4-6
15.01 | Centrum Historii ZAJEDNIA, Grabiszyńska 184
16.01 | Centrum Aktywności Lokalnej OŁTASZYN, Pszczelarska 7
17.01 | Centrum Aktywności TARNOGAJU, Gazowa 22
18.01 | OŁBIŃSKIE Centrum Aktywności Lokalnej, Prusa 37–39
22.01 | Centrum Kultury AGORA, Serbska 5a
23.01 | Centrum Kultury FAMA, Krzywoustego 286

Najważniejsze zasady WBO 2019

1. W 2018 r. została znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym, w art. 5a znalazły się zapisy wprowadzające obowiązek organizacji budżetów obywatelskich w miastach na prawach powiatów.
2. Wykonując zapisy ustawowe Rada Miejska Wrocławia w dniu 13.09.2018r. podjęła uchwałę nr LXII/1440/18 w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
3. Składanie projektów: od 07.01 do 04.02.2019.
4. Do WBO 2019 można zgłaszać dowolne projekty, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Wrocław i są ogólnodostępne.
5. Kwota przeznaczona na WBO 2019 to 25 mln złotych (a wiec ponad 4 miliony więcej niż wymaga ustawa), z czego 16 mln zł jest zarezerwowane dla projektów ponadosiedlowych, a 9 mln zł – dla projektów osiedlowych.
6. Maksymalna wartość projektu osiedlowego to 750 tys. zł, a ponadosiedlowego – 2 mln zł.
7. Projekt ponadosiedlowy to projekt, którego oddziaływanie wykracza poza obszar jednego osiedla i może dotyczyć wyłącznie realizacji:
a. parków, skwerów, terenów zielonych lub zieleni przyulicznej;
b. instalacji, obiektów lub terenów rekreacyjnych lub sportowych;
c. infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością.
8. W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Wrocławia w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny.
9. W celu wyboru projektów przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie w terminie 20.09 – 07.10.2019.
10. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.
11. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Zasady WBO – infografika

 Powrót do Aktualności →