Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aby współpracować, trzeba rozmawiać – podsumowanie Konferencji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu

Opublikowano w 9 grudnia 2014 przez admin

Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu pokazało, że aby współpracować, trzeba rozmawiać. Wiemy już dużo więcej o wzajemnych oczekiwaniach i wyzwaniach jakie stawia międzysektorowa współpraca zarówno przed biznesem, jak i NGO.

Organizując Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu chcieliśmy przede wszystkim, by było to spotkanie przedstawicieli trzech sektorów. Zamierzaliśmy utworzyć platformę wymiany informacji o wzajemnych potrzebach organizacji pozarządowych, biznesu oraz samorządu. Zależało nam też na promowaniu we Wrocławiu idei biznesu społecznie odpowiedzialnego i rozpowszechnianiu wiedzy na jego temat. Dziś już wiemy, że udało się zapoczątkować ten proces. Ogromnie się z tego cieszymy.

Z zaprezentowanych na konferencji case studies (Agnieszka Walewska – IBM, Oliwa Tarasewicz – WrOpenUp, Jagoda Jastrzębska – Carlsberg, Justyna Kupracz – Krzywy Komin) wynikało, że biznes chce i potrafi angażować się w działania społeczne, zbieżne z działalnością organizacji pozarządowych, a te ostatnie z kolei potrafią realizować międzysektorowe projekty, angażujące biznes oraz instytucje publiczne w ramach CSR. Zaproszeni prelegenci zademonstrowali na ciekawych przykładach, że wsparcie biznesu to nie tylko finanse, ale także wolontariat kompetencyjny.

Do panelu dyskusyjnego zaprosiliśmy: Agnieszkę Walewską (IBM), Ewę Bielawską (Credit Suisse), Agnieszkę Cisowską-Szul (Sektor 3), Krzysztofa Pokorskiego (Urząd Miejski Wrocławia) oraz Rafała Pilcha (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Podczas żywej dyskusji, angażującej uczestników z sali, wskazaliśmy sobie najbardziej palące sprawy. To między innymi kwestia odpowiedniego przygotowania się fundacji do tego, by ubiegać się o wsparcie ze strony biznesu czy pozyskanie grantów od urzędów lub z Unii Europejskiej. Paneliści wyjaśniali, jak organizacja może wykazać, że potrafi odpowiednio rozdysponować środki, że ma doświadczenie w realizacji ważnych projektów, bo w przeciwnym wypadku trudno będzie uznać ją za wiarygodną. Przedstawicielki IBM i CS wyjaśniały także, jak pokonać bariery w dotarciu do odpowiednich pracowników, którzy zajmują się współpracą z NGO w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Sporo emocji wzbudziła dyskusja o przyczynach krótkiej żywotności niektórych inicjatyw NGO i potrzebie monitorowania działalności organizacji pozarządowych. Umożliwiłoby to zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn – dlaczego fundacja istnieje wyłącznie formalnie, dlaczego nie działa. Z dyskusji, jaka wywiązała się pomiędzy panelistami a uczestnikami konferencji wynikało, że prawdopodobnym powodem jest niedostateczna ilość środków na działalność koordynatorów projektów. Zazwyczaj środki pozyskuje się wyłącznie na konkretne działania, zaś wolontariusze nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia, co może tłumić ich energię i zniechęcać do inwestowania swojego czasu.

Po panelu dyskusyjnym wszyscy uczestnicy mieli możliwość udziału w warsztatach kompetencyjnych przeprowadzonych przez przedstawicieli biznesu takich firm jak: Credit Suisse, IBM, Work Service, CSRInfo czy PwC. Była to niesamowita wartość dla uczestników. Mogli oni dowiedzieć się i podpatrzeć jakie są najlepsze praktyki, które są uniwersalne i mogą zostać wdrożone w każdej organizacji oraz projektach.
Podczas zakończenia konferencji nastąpiło rozwiązanie konkursu na najlpeszy projekt społeczny, który wspiera wspólpracę międzysektorową. Zwycięzcą konkursu została fundacja Kreatywne Centrum – Radość życia, która przekonała jury składające się z przedstawicieli biznesu oraz fundacji. Nagrodą w konkursie był grant na realizację projeku wspierającego współpracę międzysektorową w wysokości 1500 PLN. Fundatorem nagrody jest Fundacja PwC.

Punktem wyjścia dla dalszego dialogu pomiędzy sektorami będą postulaty, jakie zgłaszali w ankietach uczestnicy konferencji. To m. in. potrzeba wypracowania wspólnego języka, warsztaty uczące budowania współpracy, rozpowszechnianie informacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i stworzenie platformy wymiany informacji – “targów ofert”, z których mogłyby korzystać organizacje pozarządowe i zainteresowane firmy a także prezentacje dobrych praktyk CSR.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie, pozytywną energię oraz masę inspiracji. My już mamy wiele nowych pomysłów na następne projekty. Niebawem kolejne spotkania w ramach Akademii Rozwoju Liderów Społecznych. Będzie to cykl warsztatów, który będzie służył organizacjom społecznym podnosić ich kompetencję w ramach współpracy międzysektorowej – zapraszamy do śledzenia naszego facebooka na którym będziemy publikować informacj e dotyczące projektu. Kolejną inicjatywą z którą planujemy ruszyć jest cykl spotkań na których będziemy rozmawiać i  pracować nad międzysektorową współpracą przy realizacji celów projektów społecznych, poznawać  swoje potrzeby i możliwości, rozwijać kompetencje na warsztatach i realizować konkretne projekty CSR i podnosić wartość tak cennego kapitału społecznego.

Autor: Oliwa Tarasewicz – WrOpenUp, Stanisław Skórski – Akademia Odpowiedzialnego Bizensu

Źródło: http://tinyurl.com/kbswgp2Powrót do Aktualności →