Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akademia Animatorów Wolontariatu

Opublikowano w 19 maja 2015 przez admin

W ramach projektu „WOLONTARIUSZ.ORG – Pozarządowy Program Rozwoju Wolontariatu we Wrocławiu” rozpoczynamy nabór do Akademii Animatorów Wolontariatu (AAW).

Akademia zapewnia:

Wiedzę z zakresu zarządzania wolontariatem i zarządzania zespołem wolontariuszy.
Umiejętności zorganizowania wolontariatu (akcje wolontariackie, staże, workcampy, wolontariat międzynarodowy).
Doświadczenie z zakresu animacji społeczno-kulturalnej.

Akademia trwa od maja do grudnia (z wyłączeniem wakacji) i składa się z 3 modułów:

A) 5-godzinnych sobotnich Seminariów raz w miesiącu
B) 2 spotkań roboczych w miesiącu przeznaczonych na przygotowanie, monitorowanie i ewaluację
działań realizowanych dla organizacji pozarządowych (w tym wymianę doświadczeń)
C) Działań praktycznych (w tym indywidualnego lub zespołowego projektu autorskiego)

Chcielibyśmy, aby studenci Akademii byli realnym wsparciem dla wrocławskich organizacji pozarządowych, jako koordynatorzy wolontariatu, mentorzy, animatorzy.

Zapraszamy zarówno osoby współpracujące już z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w obszarze wolontariatu, jak i te, które chcą taką współpracę dopiero rozpocząć.

Warunki zgłoszenia do AAW: ukończone 16 lat, deklaracja uczestnictwa w seminariach i spotkaniach roboczych oraz gotowość do realizacji działań praktycznych.

Zgłoszenia prosimy kierować do Wojtka Staniewskiego ze Stowarzyszenia „TRATWA”-
tel. 519 338 733, e-mail wojtek@tratwa.org

Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo!”
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
Fundacja „Hobbit”
Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”

www.wolontariusz.org      tel.: 71 191 97 89      mail: biuro@wolontariusz.orgPowrót do Aktualności →