Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapraszają do udziału w programie!

Opublikowano w 26 lutego 2015 przez admin

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”.

Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.

Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to odpowiedź na problem braku czasu spędzanego z rodziną w sposób wartościowy, a także na potrzeby społeczności, które pragną pozytywnej zmiany. W roku 2015 szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości do 7 000 zł uzyska 15 projektów, stworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i instytucje samorządu lokalnego. W projektach tych działać będą rodziny wolontariuszy.

Więcej informacji: http://www.filantropia.org.pl/jak-zmieniamy-%C5%9Bwiat/28-programy/177-wolontariat-rodzinnyPowrót do Aktualności →