Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ankieta osiedlowa

Opublikowano w 27 stycznia 2016 przez admin

Liczy się dla nas zdanie wszystkich mieszkańców Wrocławia. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak żyje się na poszczególnych osiedlach, jak wyglądają relacje sąsiedzkie i jak przestrzeń jest dostosowana do oczekiwań i potrzeb różnych grup społecznych. Wypełnienie ankiety to szansa aby powiedzieć o najważniejszych sprawach, potrzebach i brakach najbliższego otoczenia.

Udzielenie odpowiedzi na pytania zajmuje około 20 minut. Zebrane dzięki niemu informacje posłużą naszym specjalistom do diagnozy sytuacji i opracowania rozwiązań sprzyjających stworzeniu lepszej jakości życia w naszym lokalnym środowisku. Przed udzieleniem odpowiedzi prosimy uważnie  przeczytać treść pytania oraz informację o ilości odpowiedzi do wyboru.

Fundacja Dom Pokoju (www.dompokoju.org) jako koordynator badania zapewnia, że uzyskane tą drogą wypowiedzi zostaną wykorzystane do celów diagnozy w postaci zbiorczych zestawień liczbowych, a zadawane pytania wykluczają uzyskanie informacji w zakresie danych osobowych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z dr hab. Katarzyną Kajdanek, która jest odpowiedzialna za koordynację badań ankietowych, pod adresem mailowym: analiza.osiedli@gmail.com.

Link do ankietyPowrót do Aktualności →