Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aplikowanie o granty Gminy Wrocław przy użyciu Generatora NGO

Opublikowano w 3 grudnia 2021 przez admin

Termin: 14.12.2021r., godz. 10.00 – 16.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu Wrocławia, posiadających aktualne Porozumienie o współpracy z Centrum Sektor 3.
Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydują: kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków uczestnictwa.

Szkolenie zostanie zrealizowane stacjonarnie w Centrum Sektor 3 przy zapewnieniu wszelkich środków ostrożności i zachowaniu zasad bezpieczeństwa (Centrum Sektor 3 zastrzega sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzenia szkolenia ze stacjonarnego na online).

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 08.12.2021r. W zgłoszeniu należy podać nr Porozumienia (każdy Beneficjent posiada swój egzemplarz, na którym znajduje się numer).
Informację o zakwalifikowaniu się/lub nie na szkolenie każda z osób zgłoszonych otrzyma drogą mailową następnego dnia po zakończeniu rekrutacji.

Program szkolenia:

10.00-10.30 – zapoznanie się uczestników/czek – w kontekście doświadczeń pisania wniosków projektowych, logowanie do Generatora NGO

10.30-11.30 – techniczne korzystanie z Generatora NGO -podstawowe funkcjonalności (praca warsztatowa)

11.30-11.40 – przerwa kawowa

11.40- 13.30 – wniosek krok po kroku – podstawowe zasady pisania dobrych projektów (praca warsztatowa, na przykładach):   ogłoszenie konkursowe, grupa docelowa, sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb, formułowanie celów i rezultatów

13.30-13.40-przerwa kawowa

13.40-15.30- harmonogram działań i budżet (praca warsztatowa, na przykładach) oraz zapewnianie dostępności.

15.30-16.00 -Pytania.

Osoba prowadząca: Alicja Pietrzyk
Koordynatorka projektów, specjalistka ds. ewaluacji i monitoringu, trenerka. Od 13 lat pisze wnioski aplikacyjne i realizuje projekty ze środków m.in.: EFS, POKL, RPO, MSZ,FIO, Erasmus, EOG we wrocławskich organizacjach pozarządowych i w Gminie Wrocław.

Szkolenie finansowane z budżetu Gminy Wrocław w ramach projektu pn. „Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3”.

Uwaga!
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach określonymi w Regulaminie Centrum Sektor 3.
Aktualna oferta szkoleń znajduje się w aktualnościach oraz w kalendarzu szkoleń.Powrót do Aktualności →