Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Badania związane z normalizacją Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leite-3 dla niesłyszących dzieci i młodzieży.

Opublikowano w 17 lutego 2017 przez admin

Ważna informacja dla rodziców dzieci niesłyszących, nauczycieli szkół integracyjnych, przedszkoli – oraz tych co mają wśród sąsiadów niesłyszących czyli każdego/każdej z nas.


Pracownia Testów Psychologicznych Pracownia Testów Psychologicznych realizuje badania związane z normalizacją Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leite-3 dla niesłyszących dzieci i młodzieży. Na podstawie prowadzonych badań będzie można przygotować narzędzie umożliwiające ocenę zdolności dzieci i młodzieży wykorzystywane m.in. w placówkach oświatowych, poradniach psychologicznych.
Badanie dziecka obejmie jedno lub dwa indywidualne spotkania z psychologiem trwające po ok. 90 minut. W trakcie każdej sesji testowej odbędą się (5-10 minutowe) przerwy dostosowane do potrzeb dziecka.
Badanie zostanie przeprowadzone przez dyplomowanego psychologa. Psycholog będzie zapisywał odpowiedzi dziecka na specjalnie do tego przygotowanych arkuszach odpowiedzi.
Dane uzyskane podczas badań traktowane są jako poufne i zostaną opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki indywidualne badania nie zostaną udostępnione szkole ani nauczycielowi. W związku z prowadzonymi badaniami rodzic nie ponosi żadnych kosztów.
W związku z prowadzanymi badaniami zachęcamy do kontaktu rodziny dzieci w wieku od 3 do 16 lat, które mają wadą słuchu (stan słuchu – 70 dB lub więcej dla lepszego ucha, bez dodatkowych sprzężeń). Osoba uprawniona do prowadzenia badań: Katarzyna Radzińska (radzinska.katarzyna@gmail.com, tel.790715876 ).Powrót do Aktualności →