Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA

Opublikowano w 7 lipca 2015 przez admin

Miasto Wrocław przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla wybranych obszarów. Planowane jest objęcie procesem rewitalizacji obszaru Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Odrzańskiego oraz terenów bezpośrednio przyległych.

Zapraszamy do składania informacji o projektach infrastrukturalnych, społecznych i innych, jakie planują Państwo realizować na obszarze Przedmieścia Oławskiego oraz Nadodrza i terenach bezpośrednio do nich przylegających. Lokalny Program Rewitalizacji wraz z listą projektów będzie podstawą do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze środków UE, m.in. w ramach działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów RPO WD 2014-2020.
Niniejszy nabór będzie trwał do 15 sierpnia 2015.

Informacje o planowanych przedsięwzięciach prosimy składać na formularzu zamieszczonym w załączniku:
– w formie pisemnej na adres:

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław

lub

– w formie elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja2015@w-r.com.pl

W razie pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja2015@w-r.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 71/ 342 20 59.
Formularze w formie drukowanej dostępne są również w sekretariacie Spółki. Odpowiedzi na Państwa pytania będą również zamieszczane w FAQ na stronie internetowej.Powrót do Aktualności →