Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bariery w rozwoju organizacji pozarządowych. Finanse. Prawo. Polityka państwa i samorządów lokalnych.

Opublikowano w 28 sierpnia 2014 przez admin

Spotkanie dla organizacji pozarządowych. 11.09.2014 godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury, ul. Wolności 13, Świebodzice.

Program spotkania:

godz. 16:00 przywitanie gości i przedstawicieli organizacji przez prezesa Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice – Ireneusza Zyskę
godz. 16:15 prof. Alicja Chybicka, Parlamentarny Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
godz. 16: 30 Waldemar Weihs, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,
godz. 16: 45  Iwona Nowińska, Specjalista ds. Współpracy NGO z Administracją Publiczną i ds. Organizacji Parafialnych i Senioralnych, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
godz. 17:00 dyskusja
godz. 18:00 – 18:15 zakończenie spotkania

Organizacje (przedstawiciele i ich członkowie), którzy wyrażą chęć uczestnictwa w spotkaniu proszeni są o bezpośredni kontakt pod nr tel 501 039 736 lub adresami mailowymi agnieszka.nowak1985@o2.pl, kontakt@obywatelskieswiebodzice.pl do 08/09 wrześniaPowrót do Aktualności →