Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Bezpieczeństwo dzieci ukraińskich w miejscach tymczasowego pobytu na Dolnym Śląsku”

Opublikowano w 13 czerwca 2022 przez admin

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz organizacja członkowska Federacji, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” z Głogowa zapraszają do Centrum Dialogu Obywatelskiego w Centrum na Przedmieściu na spotkanie online!

Działania wojenne w Ukrainie spowodowały napływ do Polski tysięcy uchodźczyń i uchodźców wojennych.Każdego dnia tysiące dzieci z opiekunami i te bez formalnej opieki przyjeżdża do Polski, szukając ochrony, stabilizacji i wsparcia.

Przebywając teraz w miejscach tymczasowego pobytu lub zamieszkujące w mieszkaniach prywatnych. mogą być  narażone na przemoc, zaniedbanie i wykorzystanie seksualne.

Organizacje i instytucje zajmujące się pomocą dzieciom przygotowały pakiet zasad, które mogą zapewnić  lepszą ochronę dzieci z doświadczeniem uchodźczym w miejscach tymczasowego pobytu

Omówimy zasady ochrony dziecka, zaprezentujemy konkretne procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, pokażemy wzory pism, wniosków i oświadczeń.

  • data: 15 czerwca 2022 roku (środa)
  • godziny: 10.00-11.00
  • forma spotkania: online (platforma zoom)
  • osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na mail: marta.michalowska@dfop.org.pl

Spotkanie poprowadzi Anna Lechowska, członkini zarządu Federacji oraz prezeska ze Stowarzyszenia „SZANSA”, które w Głogowie, prowadzi jedno z pięciu w Polsce Centrów Pomocy Dzieciom – placówkę zapewniającą dzieciom krzywdzonym specjalistyczną i kompleksową pomoc.Powrót do Aktualności →