Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców.

Opublikowano w 12 października 2016 przez admin

Za nami już dwa spotkania z cyklu konsultacji dla przedsiębiorczych z Dolnego Śląska organizowanych przed Dolnośląska Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. 17 października odbędą się kolejne – trzecie konsultacje.


Jak się okazało, Dolnoślązacy mają w sobie pierwiastek przedsiębiorczości i chętnie korzystali z okazji zdobycia informacji dotyczących możliwości pozyskania środków na rozwój własnej działalności gospodarczej.
17 października odbędą się kolejne – trzecie konsultacje.
Październikowe spotkanie skierowane zostanie do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów między godz. 9-15.
Zasada jest prosta: Na pojedynczego uczestnika przeznaczone zostanie 30 minut, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy na konkretną godzinę.
Głównym organizatorem i pomysłodawcą konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych z tymże obszarem. Wsparcia merytorycznego udziela firma InServices.
Działalność Fundacji opiera się na trzech filarach:
I: udzielaniu pomocy niepełnosprawnym w kontekście przedsiębiorczości i informowaniu pracodawców o możliwościach zatrudniania ww. grupy
II: wsparciu wszystkich zainteresowanych podmiotów w pozyskiwaniu funduszy na rozwój działalności
III: promowaniu idei interim management tj. managerów „do wynajęcia”
Więcej informacji na Facebooku organizatora: https://www.facebook.com/DolnoslaskaFundacjaRozwojuPrzedsiebiorczosci/
lub stronie internetowej: www.dfrp.plPowrót do Aktualności →