Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne porady prawne w siedzibie naszej Fundacji NON LICET

Opublikowano w 9 listopada 2017 przez admin

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w siedzibie  Fundacji.
odbywają się we wtorki i środy w godzinach 16:00-20:00. Aby z nich skorzystać, należy zarejestrować się telefonicznie (nr: 71 361 97 70) w godzinach pracy Fundacji (od poniedziałku do czwartku, 16:00-20:00).

Można również kontaktować się z nami mailowo pod adresem fundacja@nonlicet.pl.
Nasi prawnicy udzielają fachowej pomocy prawnej w trudnych sprawach rodzinnych, w tym: o władzę rodzicielską, alimenty, rozwód, separację, postępowanie karne związane z czynami polegającymi na stosowaniu przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, postępowania w sprawach nieletnich.
Konsultacje obejmują edukację prawną w zakresie przysługujących pokrzywdzonym uprawnień i pomoc w ich egzekwowaniu – udzielenie informacji o możliwościach rozwiązania problemu, pomoc w opracowaniu stosownych pism (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków w sprawach nieprocesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń itp.).

Pomoc jest przeznaczona dla osób zamieszkałych we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat działań naszej Fundacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.nonlicet.pl/Powrót do Aktualności →