Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenia dla NGO.

Opublikowano w 4 września 2017 przez admin

Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia zaprasza. Oferta szkoleń skierowana dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.


1. Jak przygotować kampanię 1% – wykorzystanie narzędzi social media w promocji NGO
CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń – 1
Termin  26, 27 i 28 września 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30
Ostateczny termin zgłoszeń:   22 września  2017 r.
2. Budowanie motywacji do aktywności seniorów
CZAS TRWANIA:  3 dni szkoleniowe – łącznie 16 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń  –  11
Termin:  2, 3 i 4 października 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30
Ostateczny termin zgłoszeń:   29 września  2017 r.
3. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę
CZAS TRWANIA:  2 dni –  łącznie 8 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń – 1
Termin: 9 i 16 października 2017 r. w godz. 17.00 – 20.00
Ostateczny termin zgłoszeń:  6 października 2017 r.
4. Metody aktywizacji dzieci i młodzieży
CZAS TRWANIA:  2 dni –  łącznie 10 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń – 1
Termin:  18 i 20 października 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00
Ostateczny termin zgłoszeń:  16  października 2017 r.
5. Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna
CZAS TRWANIA:  2 dni –  łącznie 8 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń – 1
Termin: 23 i 24 października 2017 r. w godz. 17.00 – 20.00
Ostateczny termin zgłoszeń:    19 października 2017
6. Metody pracy z  dzieckiem niedostosowanym społecznie
CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń – 1
Termin:   6 i 7 listopada 2017 r. w godz. 16.30 – 20.15
Ostateczny termin zgłoszeń:   2 listopada 2017 r.
7. Prowadzenie ewidencji księgowych w organizacji pozarządowej warsztaty dla księgowych
CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń – 1
Termin:  13 i 14 i 15 listopada 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30
Ostateczny termin zgłoszeń:   9 listopada 2017 r.
8. Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej
CZAS TRWANIA : 1 dzień – 10 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie – max. 30
Ilość szkoleń – 1
Termin:  18 listopada 2017 r. w godz. 9.00 – 17.00
Ostateczny termin zgłoszeń:  16 listopada 2017 r.
9. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowej dokumentacji
CZAS TRWANIA:  2 dni –  łącznie 8 godzin lekcyjnych
Ilość osób w grupie max 30
Ilość szkoleń – 1
Termin:  23 i 24 listopada 2017 w godz. 17.00 – 20.00
Ostateczny termin zgłoszeń:  21 listopada 2017 r.
Rezerwacja miejsca  na szkoleniu następuje poprzez przesłanie ankiety na adres:
bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres:
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław
pok. 120 (tel. 71-777-86-68)
O  zakwalifikowaniu  na  szkolenie  zainteresowani  zostaną  powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub na podany adres e-mail.

Szczegółowe informacje (programy i ankiety) na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/bezplatne-szkolenia-dla-ngo1Powrót do Aktualności →