Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenia dla NGO realizowane przez BWO

Opublikowano w 21 kwietnia 2015 przez admin

Oferta bezpłatnych szkoleń skierowana jest do wrocławskich organizacji pozarządowych lub spoza Wrocławia, które działają na rzecz mieszkańców Wrocławia.

Tematy:

1. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowych projektów, procedur i uchwał – warsztaty
2. Warsztaty kadrowe -zatrudnianie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilne, umowy na wolontariat w organizacji pozarządowej
3. Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku
4. Podstawy księgowości i sprawozdawczość NGO – fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego
5. Zarządzanie organizacją pozarządową – budowanie efektywnych zespołów
6. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w organizacji pozarządowej
7. Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku
8. Animator zabaw – warsztaty z elementami pracy z grupą z wykorzystaniem zabaw i gier

Więcej informacji:

http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-realizowane-przez-biuro-ds-wspolpracy-z-ngo-01

przesłanie ankiety na adres: bwo@um.wroc.pl
lub jej dostarczenie na adres:
Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, ul. G. Zapolskiej 4, Wrocław, pok. 509 (tel. 71-777-86-68)

Rezerwacja terminu szkolenia następuje poprzez:
O zakwalifikowaniu na szkolenie oraz o miejscu szkolenia zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub na podany adres e-mail.

 

 

 

 Powrót do Aktualności →