Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne szkolenia komputerowe na poziomie ECDL START i ECDL CORE

Opublikowano w 10 lutego 2015 przez admin

Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji WIBE sp. z o.o. przy Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu z przyjemnością ma  zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym ECDL START oraz ECDL CORE realizowanym w ramach projektu „WROCŁAWSKIE CENTRUM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr umowy: UDA-POKL.09.06.02-02-073/13-00.

Certyfikat umiejętności komputerowych  nazywany jest „European Computer Driving Licence”  (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”) choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”.  ECDL opracowano również z myślą o pracownikach i  pracodawcach. Jeśli wymóg posiadania certyfikatu ECDL pojawia się w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników, pracodawca, czy też jego służby HR, nie muszą tracić czasu na sprawdzanie umiejętności komputerowych kandydatów do pracy, gdyż mogą zaufać certyfikatowi. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać prostymi kliknięciami myszki. Pracodawca może także sprawdzić jakość szkoleń dla swoich pracowników, jeśli kończą się one certyfikatem.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
•    w wieku 50+ lub
•    posiadające max średnie wykształcenie
•    pracujące lub nieaktywne zawodowo
•    nie brały udziału   w projekcie z działania 9.3 lub poddziałania 9.6.2. lub 9.6.1.,
•    zamieszkałe  na terenie  miasta Wrocław lub  powiatu wrocławskiego

Proponujemy zajęcia   4 x w tygodniu.

KURS ECDL START zawiera moduły:   
1.    Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
2.    Przetwarzanie tekstów
3.    Arkusze Kalkulacyjne
4.    Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Kurs trwa 56 godz. dla gr. 50+ oraz 48 godz. dla pozostałych osób

Terminy zajęć: 02.03. ; 03.03. ; 04.03. ; 05.03. ; 09.03. ; 10.03. ; 16.03. ; 17.03. ; 18.03. ; 19.03. ; 23.03. ; 24.03. (w godz. 10.00 – 13.00) oraz 11.03. i 12.03. (w godz. 17.00 – 20.00)

KURS ECDL  CORE zawiera moduły:
1.    Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2.    Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
3.    Przetwarzanie tekstów
4.    Arkusze Kalkulacyjne
5.    Używanie baz danych
6.    Grafika menedżerska i prezentacyjna
7.    Przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

Kurs trwa 80 godz. dla grupy 50+ oraz 72 godz. dla  pozostałych osób

Terminy zajęć: 02.03. ; 03.03. ; 04.03. ; 05.03. ; 09.03. ; 10.03. ; 13.03. ; 17.03. ; 18.03. ; 19.03. ; 23.03. ; 24.03. ; 25.03. ; 26.03. ; 30.03. ; 31.03. (w godz. 13.00 – 16.00) oraz 01.04. (godz. 12.00 – 15.00) ; 02. i 07.04. (godz. 10.00 – 13.00) i 08.04. (godz. 17.00 – 20.00).

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na stronie: http://www.wibe.wroc.pl/index.php/component/content/article?id=135

Skan podpisanego zgłoszenia proszę przesłać na adres: u.bandurowska@sektor3.wroclaw.pl

Formularz zgłoszeniowy można również wypełnić na miejscu w sekretariacie Centrum Sektor 3.
Powrót do Aktualności →