Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne zajęcia artystyczne

Opublikowano w 17 lipca 2013 przez admin

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zaprasza dzieci z rodzin wielodzietnych na cykl bezpłatnych zajęć artystycznych.

Dzieci w wieku 7-13 lat pochodzące z rodzin wielodzietnych (3+), których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1600 zł brutto. Warsztaty będą się odbywać w okresie od 5 do 9 sierpnia, w trakcie których uczestnicy przygotują spektakl teatralny oraz niepowtarzalne prace plastyczne.
Projekt skierowany jest do dzieci z rodzin wielodzietnych. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 1600 zł brutto (dzieci spełniające kryterium dochodowe przyjmowane są w pierwszej kolejności, w przypadku wolnych miejsc na warsztaty przyjmowane będą dzieci z rodzin, które przekraczają maksymalny dochód).

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat). Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie, maksymalnie 15-osobowe grupy wiekowe (klasy I-III oraz IV-VI) Warsztaty będą się odbywać we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.

Na warsztatach będziemy spotykać się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka przy ulicy Kuźniczej 29a.

Kontakt do organizatora:
k.augustyniak@wctd.wroclaw.pl, tel. 608 432 224Powrót do Aktualności →