Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatny warsztat „Poznaj Nieznane. Społeczność LGBTQ+ – fakty i mity.”

Opublikowano w 28 maja 2021 przez admin

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zapraszają na bezpłatny Warsztat Kompetencji Międzykulturowych „Poznaj Nieznane. Społeczność LGBTQ+ – fakty i mity”. Mgr Dominik Haak, psycholog i seksuolog pracujący z osobami LGBTQ+, podczas ośmiogodzinnego warsztatu przedstawi podstawowe zagadnienia dotyczące orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Uczestniczki i uczestnicy wydarzenia otrzymają unikalną okazję do zgłębienia specyficznych dla mniejszości seksualnych zagadnień, które wiążą się z korzystaniem z pomocy terapeutycznej w polskich warunkach. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy istnieją tabletki na „zmianę płci” i dlaczego naprawdę geje chcą adoptować dzieci –  organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału!
Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:

 • warstwy seksualności człowieka,
 • orientacja seksualna – definiowanie,
 • tożsamość płciowa – kim jestem, ile mamy płci?
 • rozwinięcie skrótowca LGBTQ+,
 • jak wygląda w Polsce proces korekty płci,
 • postulaty społeczności LGBTQ+ a zdrowie psychiczne.

Termin: 19 czerwca 2021 (sobota)
Godzina: 9.00 – 16.00.
Miejsce: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym).

Do udziału w warsztatach organizatorzy zapraszają wszystkie osoby z terenu Wrocławia zainteresowane podniesieniem wiedzy na temat społeczności LGBTQ+, w tym m.in.:

 • nauczycieli i nauczycielki szkół i placówek oświatowych wszystkich poziomów edukacji;
 • przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
 • rodziców/prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.

Każda osoba uczestnicząca w treningu otrzyma:

 • materiały merytoryczne;
 • materiały ćwiczeniowe;
 • poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
 • zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Nabór na Warsztat Kompetencji Międzykulturowych:

 1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.
  Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 9 czerwca 2021 r.
 2. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.
 3. Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Osoba prowadząca:
Dominik Haak – psycholog, seksuolog, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współautor książki ,,Seksualność w praktyce psychologicznej”. W pracy klinicznej i naukowej skupia się na zagadnieniach dotyczących transpłciowości i niebinarności, specjalista polecany przez osoby LGBTQ+.

Warsztat Kompetencji Międzykulturowych w trakcie pandemii COVID-19.
W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami warsztat będzie odbywać się w sposób uwzględniający aktualną sytuację pandemiczną na dzień rozpoczęcia warsztatu. Warsztat jest planowany w wersji stacjonarnej, jednakże może zaistnieć konieczność przesunięcia terminu z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną, a w ostateczności przeniesienie na formę zdalną. Do czasu zniesienia ograniczeń warsztat w wersji stacjonarnej odbywać się będzie z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:

 • przy wejściu każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Przy temperaturze powyżej 37,5 C uczestnik/uczestniczka nie zostanie wpuszczony/a na zajęcia.
 • na zajęciach wszystkich uczestników i uczestniczki obowiązywać będą maseczki zasłaniające usta i nos.
 • przy wejściu oraz na sali przez cały czas trwania zajęć dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk.
 • podczas każdej przerwy oraz w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwoli) sala będzie wietrzona. W przypadku sprzyjającej pogody możliwe będzie również przeprowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.
 • osoby pod wpływem jakiejkolwiek infekcji, będą proszone o poinformowanie o tym fakcie Organizatora i nieprzychodzenie na zajęcia.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Wrocław miastem dialogu i różnorodności” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław w ramach Programu „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022”.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. Powrót do Aktualności →