Zapisz się do newslettera

Stanowisko Zarządu oraz organizacji członkowskich Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z epidemią COVID-19 Zarząd oraz organizacje członkowskie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zwracają się do:

 •  Marszałka Sejmu RP
 • Marszałka Senatu RP
 • Premiera RP
 • Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Zarządów Województw
 • Zarządów Powiatów
 • Prezydentów Miast
 • Burmistrzów
 • oraz Wójtów

z apelem w następujących sprawach:

Więcej →

Zdalna obsługa Beneficjentów Centrum Sektor 3 od 16.03.2020 do odwołania

W związku z opublikowanym zarządzeniem dot. zamknięcia Centrum Sektor 3 do odwołania, aby zapobiec niedoinformowaniu, publikujemy informacje dotyczące przebiegu naszych usług w danym okresie.

Praca Sekretariatu w okresie zamknięcia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, czyli od 16 marca 2020 do odwołania

W zakresie pozyskania bieżących informacji na temat pracy Centrum, kontakt telefoniczny z Sekretariatem możliwy będzie w godzinach 9:00 – 17:00 pod następującymi TYMCZASOWYMI numerami telefonów:

 • 797 055 147  P. Bożena
 • 796 927 450 P. Paulina

Informujemy również, że na bieżąco będziemy obsługiwać korespondencję mailową,
wysyłaną na stały adres biura: biuro@sektor3.wroclaw.pl.
Jest to sytuacja wyjątkowa i dla wszystkich zapewne uciążliwa, ale bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do naszych ustaleń oraz śledzenie naszej strony internetowej www.sektor3.wroclaw.pl, newslettera czy FB w celu pozyskania bieżących informacji, m.in. na temat ewentualnych nowych decyzji dotyczących naszej pracy.

Doradztwo:

 • Procedura dotycząca korzystania z usługi doradczej:

Osoby chcące skorzystać z doradztwa, proszone są w pierwszej kolejności o kontakt mailowy z doradczynią – Urszula Bandurowska: u.bandurowska@sektor3.wroclaw.pl;

 • W mailu prosimy o dokładne opisanie tematu doradztwa oraz przesłanie ewentualnych pytań. Prosimy również o podanie kontaktu telefonicznego;
 • Doradczyni przeprowadzi doradztwo w formie mailowej;
 • Jeśli doradczyni stwierdzi, że tematyka wymaga rozmowy telefonicznej – skontaktuje się telefonicznie z daną osobą na podany przez nią w mailu numer telefonu;
 • Po ewentualnym kontakcie telefonicznym, prosimy nie oddzwaniać na numer doradczyni, z uwagi na to, że w tej wyjątkowej sytuacji zgodziła się ona wykorzystać do doradztwa swój prywatny numer telefonu.

Zakres doradztwa:

 • podstawowa wiedza na temat organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)
 • procedura rejestracji organizacji w KRS lub innym rejestrze
 • weryfikacja poprawności dokumentów rejestracyjnych
 • tworzenie i zarządzanie projektami
 • ewaluacja i sprawozdawczość merytoryczna w projektach
 • prowadzenie rekrutacji
 • przygotowywanie i realizacja szkoleń
 • przygotowywanie i organizacja wydarzeń o charakterze społecznym
 • zasady współpracy z wolontariuszami, praktykantami i stażystami
 • zasady współpracy z biznesem
 • edukacja obywatelska (m.in. prowadzenie spotkań animacyjnych dla różnych grup społecznych)

Konsultacje specjalistyczne

W związku z przedłużającym się stanem epidemii nadal będziemy pracowali zdalnie. W tym trudnym czasie chcemy być jednak dla Was możliwie dostępni.
Od dnia 26.03.2020 uruchamiamy dla Państwa możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych w trybie zdalnym w dotychczasowych zakresach tematycznych:

 • problemy dotyczące prawnych aspektów zarządzania organizacją
 • problemy dotyczące prowadzenia księgowości w organizacji i rozliczeń projektów
 • problemy dotyczące tworzenia projektów i poszukiwania dla nich źródeł finansowania ze źródeł krajowych i międzynarodowych

Przypominamy, że prawo do skorzystania z konsultacji mają przedstawiciele/-ki organizacji/grup inicjatywnych, które posiadają aktualne Porozumienie zawarte z Centrum Sektor 3.
W celu zapisania się na konsultacje do wybranego Konsultanta należy:

 • skontaktować się telefonicznie z dyżurującymi w godzinach 9.00-17.00 pracownicami sekretariatu pod tymczasowymi numerami telefonów:
 1. Bożena 797 055 147
 2. Paulina 796 927 450
 • zostaniecie Państwo poinformowani o najbliższym możliwym terminie skorzystania z konsultacji
 • w przypadku uzgodnienia terminu konsultacji, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych do formularza zapisów
 • po zapisaniu prosimy Państwa o przesłanie na adres mailowy: konsultacje.zdalne@sektor3.wroclaw.pl problemu i listy pytań do Konsultanta/ki
 • przy formułowaniu listy pytań prosimy pamiętać, że powinny one dotyczyć konkretnego jednego problemu – czas przeznaczony przez Konsultanta/-kę na odpowiedź nie może przekraczać 1 godz
 • po zweryfikowaniu przez pracowniczkę sekretariatu, otrzymacie Państwo na podany adres, mail z potwierdzeniem udziału w konsultacji
 • następnie Państwa mail z pytaniami zostanie przesłany do Konsultanta/-ki
 • w uzgodnionym terminie otrzymacie Państwo na podany przez siebie przy zapisie adres, mail od Konsultanta/-ki z odpowiedziami na pytania
 • jeśli Konsultant/-ka uzna to za niezbędne – skontaktuje się z Państwem telefonicznie, na podany przez Państwa przy zapisie numer telefonu
 • zadawanie dodatkowych pytań Konsultantowi/-ce drogą mailową jest możliwe tylko za jego/jej zgodą
 • oddzwanianie do Konsultanta/-tki jest niedozwolone (korzystają z prywatnych telefonów), chyba, że Konsultant/-ka zdecyduje inaczej
 • obowiązuje dotychczasowy limit 1 konsultacja dla jednego podmiotu w danym miesiącu.

E-learning – Facebook Centrum Sektor 3

W związku z zarządzeniem o odwołaniu najbliższych szkoleń realizowanych przez Centrum Sektor 3 (do odwołania) informujemy, że poprzez nasze kanały informacyjne (tj. profil Facebook oraz newstetter), będziemy publikować najważniejsze informacje, artykuły, webinaria oraz inne materiały edukacyjne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Będziemy także uzupełniać zasoby naszej e-biblioteki (http://sektor3.wroclaw.pl/biblioteka/ ) – zachęcamy do korzystania!

Obsługa poczty i przesyłek

Dotyczy organizacji posiadających adres siedziby / korespondencyjny w Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65).
Od dnia 20.04.2020r. odbiór poczty będzie możliwy na następujących zasadach:

PRZESYŁKI POLECONE

– Centrum Sektor 3 będzie przyjmowało do zewnętrznej skrzynki pocztowej wyłącznie awiza. O nadejściu awiza do przesyłki poleconej zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową i telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu) – w treści maila znajdziecie Państwo informację o numerze przesyłki, terminie i placówce pocztowej do odbioru. Na tej podstawie w placówce pocztowej wskazanej w awizo odbierzecie Państwo swoją przesyłkę poleconą (prosimy pamiętać o tym, że osoba odbierająca musi być upoważniona przez organizację do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego).

Nie odbieracie Państwo odbierać awiza w Centrum Sektor 3!

PRZESYŁKI ZWYKŁE

– Centrum Sektor 3 będzie przyjmowało przesyłki zwykłe do zewnętrznej skrzynki pocztowej. O nadejściu przesyłek zwykłych zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową i telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu). Prosimy o powiadomienie nas o przewidywanym terminie (dzień i godzina) odbioru przesyłki w Centrum Sektor 3 w odpowiedzi na mail lub telefonicznie w dni powszednie pod następującymi TYMCZASOWYMI numerami telefonów:

 • 797 055 147  p. Bożena w godz. 11:00 – 17:00
 • 796 927 450 p. Paulina w godz. 9:00 – 16:00

a także w godz. 10:00 – 14:00 pod numerem 71/359 75 00

Odbiór będzie możliwy w dni powszednie w godz. 10:00 – 14.00 z zachowaniem środków ostrożności – poprzez „śluzę”; prosimy dzwonić domofonem przy wejściu.

Od dnia 12.03.2020 do odwołania Centrum Sektor 3 będzie nieczynne

Drodzy Beneficjenci,

mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Fundacji „Umbrella” w sprawie trybu pracy w związku z epidemią koronawirusa, Wrocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3 od dnia 12.03.2020 do odwołania będzie dla Państwa nieczynne.

Więcej →

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI „HAND IN HAND” 2020 – WIĘCEJ INORMACJI WKRÓTCE!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa, z ogromnym żalem, ale zdecydowaliśmy wspólnie ze współorganizatorem wydarzenia, wrocławskim Centrum Hewlett Packard Enterprise, że Konferencja „Hand in Hand” nie odbędzie się w terminie 17-18 marca.

Więcej →

Informacja o nowych zasadach korzystania z parkingu przy Centrum Sektor 3

Drodzy beneficjenci Centrum Sektor 3!
Jak zapewne zauważyliście, kilka tygodni temu Młodzieżowe Centrum Sportu, które jest podmiotem zarządzającym w imieniu Gminy Wrocław budynkiem i terenem przy ul. Legnickiej 65, zamontowało przy wjeździe na parking szlabany.

Więcej →

KONFERENCJA „HAND IN HAND” 2020

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” oraz Hewlett Packard Enterprise zapraszają na kolejną edycję Konferencji nt. współpracy wrocławskiego biznesu oraz NGO.

Więcej →

Trwa 1 Nabór wniosków w ramach Programu Mikrogranty młodzieżowe

1 lutego ruszył 1 Nabór  wniosków w ramach Programu Mikrogranty młodzieżowe 2020 we Wrocławiu!
Wnioski w wersji elektronicznej przyjmujemy do 15 lutego 2020.

Zostań wolontariuszem i świadomym obywatelem swojego Miasta, rozwijając współpracę w zespole, działanie projektowe oraz przedsiębiorczość.

Nie czekaj, aż inni zmienią świat za Ciebie.
Zrealizuj ze swoją grupą młodzieżową – i z naszą pomocą – autorski pomysł na rzecz lokalnej społeczności.

Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 1000 zł!

Więcej →

Szkolenie: Zmiany w PIT i CIT w 2019 i 2020 roku

Termin: 26.02.2020, godz.16.00-20.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Więcej →

06.02.2020 (czwartek) Centrum Sektor 3 nieczynne

Pragniemy poinformować, że z powodu comiesięcznego spotkania zespołu, w dniu 6.02.2020 (czwartek) Centrum Sektor 3 będzie nieczynne.

Ocena wsparcia Centrum Sektor 3 – raport końcowy z badania ankietowego

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania ankietowego przeprowadzonego wśród organizacji i grup inicjatywnych korzystających ze wsparcia Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w roku 2019.

Więcej →

Szkolenie: Zakładanie fundacji i stowarzyszeń

Termin: 25.02.2020, godz.16.00-20.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia/osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej,zamieszkałych we Wrocławiu.

Więcej →

Kolejna edycja KONFERENCJI „Hand in Hand” przed nami!

Już za niespełna miesiąc ruszają zapisy na kolejną edycję Konferencji „Hand in Hand”. Będziemy kontynuować dialog pomiędzy biznesem a NGO o obszarach współpracy.

Więcej →

Konsultacje społeczne zagospodarowania placu zabaw na Starym Mieście

Konsultowany plac zabaw położony jest we wnętrzu podwórzowym na Starym Mieście w obrębie ulic: Wita Stwosza, Szewskiej, Kotlarskiej i Łaciarskiej. Z jednej strony znajduje się zabudowa przy ul. Szewskiej, z drugiej strony chodnik (piesza część ul. Łaciarskiej), który oddziela teren od żłobka przy ul. Krowiej. Na konsultowanym terenie mieści się obecnie ogrodzony plac zabaw z elementami takimi jak: piaskownica, huśtawki, drabinki, drewniany domek ze ścianką wspinaczkową dla dzieci i zjeżdżalnią czy obracane klocki. Wszystkie urządzenia są już mocno wysłużone.

O nowe zagospodarowanie istniejącego placu zabaw zabiegała Radna Rady Miejskiej Wrocławia Jolanta Niezgodzka, dzięki której udało się zabezpieczyć środki na ten cel w budżecie Miasta. Za realizację zadania odpowiada Zarząd Zasobu Komunalnego.

Więcej →

Fundacja Open Mind zaprasza na Wielki Finał projektu “Trampolina do kultury”

Już 14 grudnia Fundacja Open Mind zaprasza do Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin na Wielki Finał projektu “Trampolina do kultury”.
“Trampolina do kultury” to projekt edukacyjno-kulturalny, który przez ostatnie miesiące gromadził Wrocławian wokół 5 dziedzin kultury, sztuki i designu. W 7 pracowniach tematycznych odbyło się ponad 400 godzin bezpłatnych warsztatów i szkoleń.
Z tej okazji Fundacja zaprasza przygotowała szereg twórczych atrakcji. W programie Wielkiego Finału znalazły się m.in. darmowe warsztaty artystyczne i kulinarne, panel dyskusyjny z polskimi projektantami mody, rodzinne zabawy oraz wystawa finałowa “Moda – Sztuka – Rzemiosło”. Udział we wszystkich atrakcjach Wielkiego Finału jest bezpłatny.

Więcej →

Godziny otwarcia Centrum Sektor 3 w okresie świąteczno-noworocznym

Godziny otwarcia Centrum w okresie świątecznym:
od 16.12 do 23.12 Centrum Sektor 3 będzie nieczynne dla beneficjentów ze względu na okres świąteczno – noworoczny oraz zakończenie projektu „Centrum Sektor 3” i przygotowanie do nowego okresu projektowego.

Odbiór poczty dla organizacji posiadających u nas adres siedziby możliwy:

 • 16.12 – 23.12 w godz. 9.00 – 10.00 i 16.00 – 17.00
 • 24.12 (Wigilia) w godz. 10.00 – 11.00 oraz 13.00 – 14.00
 • 30.12 w godz. 9.00 – 10.00 i 16.00 – 17.00
 • 31.12 (Sylwester) w godz. 10.00 – 11.00 oraz 13.00 – 14.00

W dniach 25.12. – 29.12. Centrum będzie nieczynne.

Godziny otwarcia Centrum w nowym roku:
od 1.01 do 12.01 włącznie Centrum Sektor 3 będzie nieczynne dla beneficjentów ze względu na okres świąteczno – noworoczny oraz zakończenie projektu „Centrum Sektor 3” i przygotowanie do nowego okresu projektowego.

Odbiór poczty w tych dniach dla organizacji posiadających u nas adres siedziby możliwy w godz.: 9.00 – 10.00 i 16.00 – 17.00

Od 13.01 Centrum Sektor 3 wraca do regularnych godzin otwarcia od 9.00-20.00.

PL_podstawowy-01 umbrella_logomniejsze

Ocena wsparcia Centrum Sektor 3 w roku 2019!

Podobnie jak w poprzednich latach chcemy poznać 🧐 Wasze opinie na temat naszej działalności 🤔. Liczymy, że wszystkie uwagi pozwolą nam efektywniej działać w przyszłości i umożliwią ewentualną poprawę oraz kontynuację realizowanego przez Fundację „Umbrella” zadania 💪😊

Jednocześnie przypominamy, że udział w naszym badaniu ankietowym jest obowiązkiem organizacji i grup nieformalnych, zaś niedopełnienie tego obowiązku może być, zgodnie z Regulaminem podstawą do rozwiązania Porozumienia i zaprzestania przez nas świadczenia usług.

Dlatego prosimy Was o szczere opinie, za które z góry dziękujemy 🤝😊

ANKIETA: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdmrWMXG0LKzGzZxv…/viewform

Na Wasze opinie czekamy do 13 grudnia! 

Zespół Centrum Sektor 3 💁‍♀️💁‍♂️

Kolejne wnioski ocenione w Konkursie Mikrogranty młodzieżowe

W Naborze 3 otwartym 2019 w ostatniej turze – 21 listopada 2019 – Komisja Oceny Wniosków oceniła Wasze wnioski.

Wnioski zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej Komisji Oceny Wniosków i 5 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania.
Sprawdźcie listę rankingową i czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.

Więcej →

POZARZĄDOWE MKOŁAJKI 2019!

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” prowadząca Centrum Sektor 3 po raz kolejny zaprasza na przedświąteczne „Pozarządowe Mikołajki”.

W tym roku będą one finałowym punktem programu podczas Mikołajkowych Prezentacji Wrocławskich Organizacji Społecznych odbywających się 1 grudnia 2019 r. w Pasażu Grunwaldzkim.

Mikołajkowe spotkanie to dla nas kolejna okazja do współdzielenia dobrej energii i wspólnego obdarowywania! Jak w poprzednich odsłonach przynieśmy ze sobą upominek: może coś oryginalnego, charakterystycznego dla naszej działalności (o wartości nieprzekraczającej 50 zł), który tradycyjnie trafi do przepastnego mikołajowego wora, a potem, za sprawą magii, w ręce zaskoczonych obdarowanych…

Bo przecież obdarowywanie innych jest rzeczą tak naturalną i przyjemną…

„Pozarządowe Mikołajki” rozpoczną się o godzinie 16:30.

Do Pasażu Grunwaldzkiego zapraszamy jednak już od 12:00, gdzie – zanim doczekamy się Mikołaja – przez kilka godzin będzie można zapoznać się z działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami ponad trzydziestu wrocławskich organizacji społecznych.

Do zobaczenia!

02.12.2019 (poniedziałek) Centrum Sektor 3 będzie nieczynne

Drodzy Beneficjenci, Drogie Beneficjentki,

Pragniemy poinformować, że z powodu comiesięcznego spotkania zespołu, w dniu 02.12.2019 (poniedziałek) Centrum Sektor 3 będzie nieczynne. Wcześniejsze rezerwacje sal odbędą się zgodnie z planem.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Centrum Sektor 3

Wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza wolontariuszy oraz koordynatorów i opiekunów działających na terenie Wrocławia na wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Więcej →

WRO BIZnES 2019 – Dni Odpowiedzialnego Biznesu

Zapraszamy społecznych dostawców i przedstawicieli biznesu na WRO BIZnES 2019 – Dni Odpowiedzianego Biznesu!

– Zaprezentuj swój podmiot w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości
– Znajdź partnerów biznesowych
– Odkryj nowe możliwości rynkowe
– Dowiedz się więcej o społecznych dostawcach

Więcej →

Zapraszamy do udziału w Mikołajkowych Prezentacjach Organizacji Społecznych

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas lubi nie tylko dostawać prezenty, ale też obdarowywać nimi innych. Dlatego też aby wprowadzić wszystkich w ten piękny, magiczny czas Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” wraz z Centrum Handlowo-Rozrywkowym Pasaż Grunwaldzki organizują 1. edycję Mikołajkowych Prezentacji Organizacji Społecznych, które odbędą się 1 grudnia 2019 roku w Pasażu Grunwaldzkim (parter).

Więcej →

6 szkoleń, 20 godzin zajęć i 120 uczestników – 2. edycja inicjatywy „Hand in Hand” za nami!

Jesienią 2019 roku odbyła się 2. edycja inicjatywy „Hand in Hand”, której inicjatorami i organizatorami są Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oraz Hewlett Packard Enterprise.

Więcej →

Szkolenie: Przygotowanie projektów i wniosków dotacyjnych

Termin:
20.11.2019, godz. 9.00 – 17.00 (dzień I)
27.11.2019, godz. 9.00 – 17.00 (dzień II)
udział w szkoleniu obejmuje pełne dwa dni szkoleniowe 

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych z terenu Wrocławia.

Więcej →

Mikrogranty młodzieżowe – zakwalifikowani do pierwszego etapu

W Naborze 3 otwartym 2019  Konkursu Mikrogranty młodzieżowe w okresie 16 października -23 października 2019 do pierwszego etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiły 2 pomysły działań nieformalnych grup młodzieżowych na terenie Wrocławia.

Więcej →

Zielony KLIN południa II – Konsultacje społeczne

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Wydział Partycypacji Społecznej zaprasza na konsultacje społeczne na Wojszycach i Jagodnie dotyczące zagospodarowania Klina Wojszyckiego.

Wypowiedź się w sprawie zagospodarowania Klina Wojszyckiego.
Zielony teren na południu Wrocławia ma szansę stać się miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli. Sprawdź, jakie pomysły na tę przestrzeń mają mieszkańcy i architekci, i wypowiedz się w tym temacie.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 22.10.2019, g. 17.30 | Siedziba Rady Osiedla WOJSZYCE, ul. Pawia 20

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 23.10.2019, g. 18.00 | Siedziba Rady Osiedla JAGODNO, ul. Jagodzińska 15

Zapraszamy!

Więcej →

NGO – zrób to sam – webinar

Zapraszamy do udziału w pierwszym webinarze online, organizowanym przez Stację Muranów, w którym będzie omawiana kwestia – jak i czy w ogóle zakładać organizację pozarządową.
Webinar odbędzie się 24 października o godzinie 19:00 na profilu www.facebook.com/ngozrobtosam/. Pierwszym gościem będzie Zbigniew Wejcman (BORIS).

Partnerami projektu są:
Federacja Mazowia, Centrum Aktywności Społecznej, Miasto Opole, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Generator Inspiracji, Pomorze Zachodnie. Projekt „NGO – zrób to sam” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Więcej →