Zapisz się do newslettera

Jak zmienić Gajowicką? – weź udział w konsultacjach społecznych online

 

 

Urząd Miasta Wrocławia i lokalne Rady Osiedli wspólnie poszukają dobrych rozwiązań
i rekomendacji.

Położona równolegle do ul. Powstańców Śląskich, ul. Gajowicka ma długość prawie
2 kilometrów. Przebiega osiowo, czyli niemal w linii prostej z północy na południe. Aktualnie wymaga modernizacji – to o tyle istotne, że stanowi ważny element komunikacji, również zbiorowej.

Kiedy odbywają się konsultacje?
– 14 maja – 7 czerwca 2020 r.

Jak wziąć udział?
Można zabrać głos podczas:
E-SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW | 21.05.2020, godz. 17:30 | transmisja na żywo na Facebooku i na stronie konsultacji.
E-SPOTKANIE Z RADAMI OSIEDLI | 26.05.2020, godz. 17.30
– Przesłać swoją opinię – formularz opinii  – aktywny do 14.05 – 7.06.2020 r.

Jaki zakres konsultacji?
– Konsultacjom poddany zostaje pomysł przebudowy całej ul. Gajowickiej, tzn. na odcinku od
ul. Zaporoskiej do ul. Racławickiej. Na tym etapie najważniejszy jednak jest odcinek
I (od ul. Zaporoskiej do al. gen. J. Hallera), ponieważ dla tej części ulicy w następnym kroku zostanie opracowany projekt budowlany.

Zagadnienia do konsultacji:
1. rozmieszczenie poszczególnych elementów w przekroju ulicy (chodniki i droga dla rowerów),
2. lokalizacja przystanków, możliwość przesiadek,
3. przejazdy rowerowe i powiązania dróg rowerowych,
4. przejścia dla pieszych i powiązania chodników,
5. zieleń na ulicy, zagospodarowanie przestrzeni: skwery, place, meble miejskie,
6. miejsca do parkowania.

Jaki efekt konsultacji?
– Raport z konsultacji oraz poprawiona koncepcja.

Więcej informacji  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-zmienic-gajowicka-zglos-opinie

Wydarzenie na FB  https://www.facebook.com/events/907806962998495/

 

Uwaga NGO! Zmiany w aneksowanych umowach.

Wydział Partycypacji Społecznej uzgodnił z radcami prawnymi, że do oferty, która będzie aneksowana, organizacja opisując nowy sposób realizacji zadania powinna wpisać poniższe zdanie:

„Od dnia …. i do momentu zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jednak nie dłużej niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego…(dalej opis zadania)”

Więcej →

Wrocławski Program Interwencji Społecznej #PakietSpołeczny

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zapowiedział utworzenie Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej. To pakiet działań na rzecz rodziny, kultury, sportu i sektora NGO.

Wrocław, podobnie jak inne duże miasta, stanął w obliczu globalnego zagrożenia, które dotyka wszystkich aspektów życia. Walczyć dziś należy nie tylko o życie i zdrowie, o miejsca pracy i gospodarkę, ale także o życie społeczne miast. Dlatego działania interwencyjne są niezwykle potrzebne także w obszarze organizacji pozarządowych, sportu, kultury i spraw społecznych.

i tak NGO

które działają w lokalach gminnych będą zwolnione z czynszów od początku do końca stanu epidemii (zapłacą symboliczną złotówkę). Zwolnienie nie dotyczy wyłącznie tych organizacji, które mają te opłaty wliczone w dotacje miejskie.

Umowy z NGO, które nie mogą być realizowane z uwagi na epidemię będą aneksowane/przedłużane.

Tam gdzie to tylko możliwe, na wniosek organizacji, będą przesuwane terminy, skracany czas realizacji, pomoc w modyfikowaniu zadań w granicach obowiązujących przepisów. Wystarczy złożyć wniosek w Wydziale Partycypacji Społecznej (jak się kontaktować?  – https://bit.ly/2RHnUC6 )

Więcej informacji, szczegółowe propozycje pakietu w artykule – https://www.wroclaw.pl/portal/wroclawski-program-interwencji-spolecznej 

– Na program pomocowy planujemy przeznaczyć do końca roku 12 mln zł – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Nasz pakiet kierujemy głównie do osób i podmiotów, których funkcjonowanie jest ograniczone lub uniemożliwione przez epidemię. Co ważne – pakiet działań to nie jest to katalog zamknięty i będzie modyfikowany wraz ze zmieniającą się sytuacją.