Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Co to jest działalności nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego?

Opublikowano w 6 stycznia 2015 przez admin

faq_superngoDziałalność odpłatna i nieodpłatna to po prostu podzielone ze względu na konieczność ponoszeni opłat przez uczestników/beneficjentów formy działań podejmowanych przez stowarzyszenia czy fundacje.(…)

(…)Działania realizowane przez organizacje pozarządowe często są nieodpłatne choć oczywiście mogą też być odpłatne. Nieodpłatność oznacza tu, że przykładowo organizując kurs języka angielskiego dla beneficjentów fundacji, nie pobieramy od nich żadnych opłat a wszystkie potrzebne koszty pokrywamy ze środków, które uzyskaliśmy sami.

W przypadku działalności odpłatnej, od każdego z uczestników kursu językowego pobralibyśmy np. 50 zł. (bo np. pieniędzy uzyskanych na ten cel nie ma na tyle, aby pokryć całkowicie wynagrodzenie nauczyciela). Odpłatność oznacza więc pobieranie opłat od beneficjentów projektów realizowanych przez stowarzyszenie lub fundację.

Nie jest istotna przy tym pobierana przez nas kwota. Jeśli pobralibyśmy od każdego z uczestników tego kursu chociażby przysłowiową 1zł to i tak należałoby tą działalność uznać jako odpłatną.

Działalność odpłatna może dotyczyć tylko i wyłącznie DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO (a więc tylko tych sfer, które wymienione są w par. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie!). Oprócz tego należy zaznaczyć, że wysokość odpłatności pobieranej od beneficjentów nie może być wyższa niż koszt na osobę wynikający z podziału wszystkich planowanych kosztów przez liczbę planowanych beneficjentów.

Każe stowarzyszenie lub fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną. Wybór formy prowadzenia danych działań należy więc do własnego uznania i zgromadzonych na dany  cel środków.  Prowadzenie działalności odpłatnej nie trzeba też nigdzie rejestrować.  Nie jest ona w swojej istocie działalnością gospodarczą, wystarczy więc jedynie jej  wyodrębnienie.

faq_sektor3Powrót do Aktualności →