Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czy można zmienić cele fundacji zawarte w akcie fundacyjnym?

Opublikowano w 23 lutego 2015 przez admin

faq_superngoAkt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora zmierzające do powołania fundacji. Elementami obligatoryjnymi tego aktu jest wskazanie celu,  dla którego fundacja jest tworzona oraz postanowienie dotyczące przekazania składników majątkowych dla realizowania tego celu.

W akcje fundacyjnym, fundator nie ma obowiązku wymieniania szczegółowo  wszystkich celów dla których powoływana jest fundacja. Bardziej szczegółowe zapisy dotyczące celów i zasad funkcjonowania fundacji powinny się znaleźć w statucie.

Aby zmienić cele fundacji, należy przewidzieć taką możliwość w statucie fundacji. Trzeba przy tym również określić kto  i w jakich okolicznościach może dokonać takich zmian. Kompetencja do wprowadzenia zmian powinna należeć do konkretnego organu lub do fundatora.

Jeśli jednak nie umieścimy w statucie zapisu na temat możliwości wprowadzania zmian w zakresie celów fundacji, może się okazać, że nawet fundator nie będzie mógł dokonać.

Zmiana celów fundacji nie może jednak prowadzić do zmian celu dla którego fundator powołał fundację, a więc wprowadzone zmiany powinny pozostawać w zgodzie z pierwotną wolą  fundatora, dla wyrażenia której szczególne znaczenie ma właśnie akt fundacyjny.

Więcej informacji na: http://poradnik.ngo.pl/x/372459 , http://poradnik.ngo.pl/x/913205

zapytaj2

 Powrót do Aktualności →