Zapisz się do newslettera

Regulamin i inne dokumenty

Dokumenty w ramach BINGO – Bezpłatnego Inkubatora NGO (dla grup inicjatywnych i organizacji działających do 3 lat od daty rejestracji w KRS) :

Dokumenty w ramach OWO – Ośrodka Wspierania Organizacji (dla organizacji działających powyżej 3 lat od daty rejestracji w KRS):

Wydrukuj i dostarcz do sekretariatu Centrum SEKTOR3 statut i KRS swojej organizacji wraz z porozumieniem BINGO lub OWO.

Pozostałe: