Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dołącz do Akademii ALICE

Opublikowano w 22 października 2013 przez admin

Fundacja Aktywizacja we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza lokalnych animatorów działających na rzecz zwiększania e-kompetencji
do dołączenia do Akademii Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji – ALICE.
Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy i użytecznych narzędzi 60 animatorom lokalnym, zajmującym się na co dzień działaniami edukacyjnymi wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych Polaków.

Nowatorska idea Akademii nie tylko stwarza uczestnikom okazję do zdobycia czy doskonalenia umiejętności, ale również pozwoli wypracować zindywidualizowane rozwiązania, gotowe do zastosowania w ich środowisku.

Program Akademii ALICE obejmuje trzy kluczowe obszary: kompetencje liderskie, metody e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz edukację medialną. Zajęcia będą realizowane podczas czterech zjazdów, odbywających się w terminach: 6-9.11, 14-16.11, 28-30.11, 4-7.12, w Serocku pod Warszawą. Będą to wykłady i interaktywne warsztaty, realizowane przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi metodycznych. 80-godzinny cykl obejmie moduł podstawowy oraz dwa fakultatywne moduły specjalistyczne. Uczestnicy, we współpracy z trenerami, przygotują prace zaliczeniowe w formie planu działań edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych dla placówki czy instytucji, z którą są związani. Po zakończeniu cyklu treści edukacyjne będą dostępne w formie e-learningowej, wraz z dodatkowymi publikacjami.

Do Akademii ALICE zapraszamy osoby zaangażowane w działania na rzecz integracji cyfrowej – zarówno pracowników i trenerów z pracowni komputerowych (PIAP-ów, e-Centrów, Gminnych Centrów Informacji, Wiosek Internetowych), jak też bibliotekarzy, nauczycieli i innych animatorów lokalnych. Udział w Akademii jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają również nocleg, wyżywienie i materiały dydaktyczne.

Zachęcamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28.10.2013 r. Decyzję o przyjęciu do Akademii podejmie komisja rekrutacyjna.
Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji, współfinansowana przez Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jest realizowana przez Fundację Aktywizacja we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji: http://www.aktywizacja.org.pl/alice

Informacji o Akademii ALICE udziela:
Katarzyna Pączek
katarzyna.paczek@idn.org.pl
tel. 22 530 18 63Powrót do Aktualności →