Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dołącz do projektu „Zatrudnienie wspomagane 4.0”

Opublikowano w 4 lipca 2019 przez admin

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Masz trudności w znalezieniu pracy? Potrzebujesz kogoś, kto zmotywuje Cię do działania? Zgłoś się do Fundacji Eudajmonia!

W ramach projektu „Zatrudnienie wspomagane 4.0” możesz skorzystać ze wsparcia:
– trenera pracy, który razem z Tobą ustali, co możesz robić, będzie poszukiwał pracodawców oraz wspierał Cię w pracy, którą podejmiesz,
– indywidualnych spotkań z psychologiem oraz warsztatów psychologicznych,
– asystenta, w tym też tłumacza języka migowego,
– szkoleń zawodowych,
– staży.

Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie Fundacji i wypełnioną wysłać na adres: trenerpracy@eudajmonia.pl

Projekt jest finansowany ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a udział jest bezpłatny!

Projekt szczególnie poleca Paulina, która dzięki jednej z edycji „Zatrudnienia wspomaganego” znalazła pracę w naszej Fundacji Umbrella.Powrót do Aktualności →