Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląska konferencja „Współpraca się opłaca. Praktyczne aspekty efektywnej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

Opublikowano w 7 września 2017 przez admin

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na bezpłatną konferencję: „Współpraca się opłaca. Praktyczne aspekty efektywnej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 września 2017 r. w Szklarskiej Porębie.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli:
– dolnośląskich organizacji pozarządowych
– dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
– Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki,
– Partnerstwa międzysektorowe fundamentem rozwoju społeczności lokalnych,
– Prawne aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
– Zarządzanie zmianą społeczną z udziałem administracji publicznej i organizacji pozarządowych, w szczególności na obszarach rewitalizowanych,
– Tendencje współpracy międzysektorowej. Cel – korzyści – efekty,
– Współpraca instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – dobre praktyki

Pełny program konferencji znajduje się w załączeniu.

TERMIN: 28-30 września 2017 r. (czwartek-sobota)
MIEJSCE: Dom na Białej Dolinie, ul. Wolności 11, 58-580 Szklarska Poręba

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 września 2017 r.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają noclegi z pełnym wyżywieniem, pakiet materiałów konferencyjnych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.
Konferencja będzie prowadzona interaktywnymi metodami i przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski,
tel. 74 665 11 11, 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Skuteczne Efektywne Aktywne NGO – krok naprzód” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!Powrót do Aktualności →