Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląski Konwent Regionalny organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami

Opublikowano w 25 maja 2016 przez admin

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Dolnośląskim Konwencie Regionalnym organizacji i środowisk osób z niepełnosprawnościami SAMODZIELNOŚC-NIEZALEŻNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ, który odbędzie się 07 czerwca 2016r. w godz. 10.00 – 14.00 (ul. Legnicka 65, 3 sektor, Wrocław).

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbywają się w kilku miastach w całej Polsce: w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Opolu, Krakowie i w Poznaniu. Są wydarzeniami towarzyszącymi przygotowaniom ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, jaki odbędzie się 20.09.2016r. w Warszawie. Konwent tworzą płaszczyznę dyskusji na temat jakości działań związanych z wdrażaniem postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce i mają doprowadzić do ogólnopolskiej debaty na temat nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Fundamentem pierwszej edycji Kongresu, jaka odbyła się w 2015 roku, były wnioski płynące z projektu „Monitoring Obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami” i  zgłaszane w nim rażące naruszania prawa oraz zjawiska dyskryminacji.

Każdy z konwentów regionalnych ma na celu omówienie tematów nawiązujących do poszczególnych artykułów Konwencji ONZ.

Tematem przewodnim Konwentu dolnośląskiego będzie asystentura i jej miejsce w systemie wsparcia  osób z niepełnosprawnościami.

Udział w Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami we Wrocławiu to nie tylko okazja do wymiany poglądów, zgłaszania problemów dotyczących osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście i regionie. To także możliwość zgłaszania postulatów i/lub tematów do dyskusji podczas sesji równoległych na Kongresie centralnym.

Udział w Konwencie Regionalnym jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia  i współtworzenia lokalnej koalicji rzeczniczej organizacji pozarządowych!

Komitet organizacyjny Konwentu Regionalnego we Wrocławiu: Fundacja Eudajmonia, Fundacja Imago, Fundacja Katarynka, Fundacja Metro, Fundacja Umbrella, Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących Świt.

Zapraszamy do zgłaszania się na Konwent. Poniżej zamieszczamy formularz uczestnictwa;Powrót do Aktualności →