Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze we Wrocławiu pn. „Konsultacje społeczna w praktyce”

Opublikowano w 17 marca 2016 przez admin

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat różnego typu partycypacyjnych metod diagnozowania problemów lokalnych i programowania skutecznych, powszechnie akceptowanych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i planowania przestrzennego.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać dobre praktyki, uregulowania prawne, jak również korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod zarządzania w społeczności lokalnej.

Termin: 31 marca 2016 r.
Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10 we Wrocławiu.
Ilość miejsc: 25
Czas trwania: 9.00-15.00
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 marca 2016, godz. 12:00
Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny
Tel. 0 500-156-050, 0 500-156-055, 0 500-156-06

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
– przedsiębiorstw społecznych
– podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
– organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
– jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 24 marca 2016 r. do godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Ul. Hubska 7
50-501 Wrocław
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Program spotkania, formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest na stronie www.dops.wroc.pl w zakładce „aktualności”.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Program spotkaniaPowrót do Aktualności →