Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Opublikowano w 16 listopada 2017 przez admin

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych ,organizacji pozarządowych, CIS-ów, ZAZ-ów, WTZ-ów) do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski: „Poznaj i zainspiruj się wielkopolską infrastrukturą ekonomii społecznej”


Trasa: Puszczykowo-Piątkowo-Poznań-Dymaczewo Nowe –Jarocin  (zaproszenie/program w załączniku).

Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej pomiędzy samorządem, a podmiotami ekonomii społecznej w obszarze zlecania usług użyteczności publicznej.

Podczas wizyty prezentowane będą rozwiązania organizacyjno-prawne, które nie są jeszcze stosowane na Dolnym Śląsku, a są godne uwagi i wdrożenia- dlatego tak ważne jest uczestnictwo w wizycie zarówno przedstawicieli dolnośląskich samorządów jak i podmiotów ekonomii społecznej.

Odwiedzimy i zapoznamy się z działalnością:
•          Centrum Integracji Społecznej Piątkowo prowadzone przez Stowarzyszenie ETAP, przy którym powstało już 8 spółdzielni socjalnych, w tym Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród”
•          Fundacji Barka, która prowadzi wiele przedsięwzięć społecznych na terenie Polski i za granicą oraz świadczy usługi na rzecz Miasta Poznań
•          Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej stworzonej przez osoby prawne- jednym z założycieli jest Stowarzyszenie OPSUS prowadzące WTZ. Spółdzielni wykonuje usługi remontowo-budowlane i porządkowe dla spółdzielni mieszkaniowej
•          Spółdzielni Socjalnej „Zielony Jarocin” powołanej przez Gminę Jarocin oraz Fundację Animacji Społeczno –Ekonomicznej, która zajmuje się porządkowaniem terenu w zespole pałacowo-parkowym w Jarocinie na zlecenie miasta
•          Spółdzielni Socjalnej „ZMYSŁY” powołanej przez dwie organizacje pozarządowe, która prowadzi usługi rehabilitacyjne dla dzieci i prowadzi Kawiarnię Filmową.

Zapoznamy się m.in.
•          Jak wygląda współpraca podmiotów reintegracyjnych ze spółdzielniami socjalnymi m.in. w zakresie zatrudniania uczestników?
•          Specyfikację i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej osób prawnych, której jednym z założycieli jest  organizacja pozarządowa prowadząca WTZ
•          Formy współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez wielkopolskie samorządy  lokalnym podmiotom ES
•          Korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych
•          Dobre praktyki w zakresie organizacji działalności OWES i jego funkcji w kształtowaniu relacji  i wzmacnianiu kooperacji pomiędzy JST a PES.

Termin: 27-28 listopada 2017 r.

Spotkania, podczas wizyty, odbędą się w podmiotach ekonomii społecznej (charakterystyka w zaproszeniu/programie) i przy udziale przedstawicieli wielkopolskich samorządów zlecających usługi użyteczności publicznej.
W wizycie wezmą udział również przedstawiciele dolnośląskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (stąd w załączonym zaproszeniu/programie pierwszy dzień wizyty jest zaplanowany dla dwóch grup PES, JST oraz OWES w dwóch odrębnych blokach tematycznych.

Zaproszenie_wizyta_studyjna_27-28_11_2017__

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2017 z dnia 10.07.2017

Formularz zgłoszeniowy projekt 2017-2018 – do regulaminu z 10.07.2017Powrót do Aktualności →