Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dostępność architektoniczna i cyfrowa. Bezpłatne szkolenia dla NGO

Opublikowano w 16 sierpnia 2021 przez admin

Jesteś w organizacji pozarządowej? Zapisz się na bezpłatne szkolenie dla osób z organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta. Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza!

1. Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna (2 grupy po 3 godziny zegarowe)
Program:

 • wymagania ustawowe odnośnie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej,
 • wrocławskie standardy dostępności architektonicznej oraz dostępności kultury i wydarzeń,
 • dobre praktyki organizacji pozarządowych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej.

  2. Dostępność cyfrowa, w tym podstawy redagowania tekstu zgodnie z zasadami dostępności (2 grupy po 3 godziny zegarowe).
  Program:

 • wymagania ustawowe odnośnie dostępności architektonicznej i informacyjno–komunikacyjnej,
 • opracowanie i publikacja deklaracji dostępności,
 • jak przygotować dostępną informację tekstową?

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną, szkolenia będą się odbywać w trybie zdalnym.

Więcej informacji oraz ankiety zgłoszeniowe na stronie: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/dostepnosc-architektoniczna-i-cyfrowa-bezplatne-szkolenia-dla-ngo

Jak się zapisać?
Rezerwacji miejsca na szkolenie dokonasz poprzez:
przesłanie ankiety na adres: wss@um.wroc.pl ;
jej dostarczenie na adres: Wydział Partycypacji Społecznej, Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.
Kontakt pod nr telefonu: 71 777 86 68.Powrót do Aktualności →