Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Edukacja do starości. Wrocław Miastem Pokoleń

Opublikowano w 10 lutego 2016 przez admin

Wrocławskie Centrum Seniora, we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miasta Wrocław są realizatorami projektu „Edukacja do starości. Wrocław Miastem Pokoleń”.


Rozpoczyna się kolejna edycja przedsięwzięcia, które zyskało miano złotej praktyki i wpisane zostało, w dowód uznania, do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.

Od lutego do końca maja 2016 roku nauczyciele we współpracy z seniorami-edukatorami z wrocławskich uniwersytetów trzeciego wieku, podejmują działania skoncentrowane na zmianie postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób starszych i postrzegania starości przez młode pokolenie jako naturalnej fazy życia. W bieżącej edycji weźmie udział 13 wrocławskich placówek oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Długoterminowe plany przewidują, że cele projektu obejmą:
– rozwój świadomości dzieci i młodzieży na temat późnej dorosłości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka,
– łamanie stereotypów oraz przejawów dyskryminacji na temat osób starszych,
– modyfikacje poglądów dzieci i młodzieży wobec seniorów z postawy dystansu, obojętności, niechęci do postawy zrozumienia, życzliwości i szacunku,
– budowanie solidaryzmu międzypokoleniowego,
– rzeczywistą realizację dialogu międzypokoleniowego.Powrót do Aktualności →