Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Eudajmonia poszukuje

Opublikowano w 27 marca 2017 przez admin

Fundacja Eudajmonia jako partner projektu pn.  „Pierwszy krok do zatrudnienia  – program wsparcia młodzieży NEET  na rynku pracy i edukacji”, którego celem jest zwiększenie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego przydatnych na lokalnym rynku oraz podniesienie szans na uzyskanie zatrudnienia przez 78 niepracujących, nieuczących i niekształcących się osób w wieku 15-24 (młodzież NEET), zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego, w okresie do 31.03.2018r.

POSZUKUJE:
1) młodych osób do projektu, spełniających podstawowe kryteria:
• do 24 roku życia (które ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 25 roku życia)
• zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska,
• bez pracy (osoby niepracujące zarejestrowane bądź niezarejestrowane w Urzędzie Pracy),
• nie szkolące się w trybie stacjonarnym (mogą być studenci zaoczni).
Co daje uczestnictwo w projekcie?
• bony szkoleniowe dla każdego uczestnika do max. 2,5 tys. zł
• płatne staże
• bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy do nawet 19 tys. zł
• wsparcie pomostowe do 675 zł/miesiąc przez 12 miesięcy
Więcej informacji o Projekcie znajduje się pod linkiem: http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=280
Osoba do kontaktu: Ewelina Puławska – 881 476 942, rekrutacja@eudajmonia.pl
2) pośredników pracy do realizacji pośrednictwa (6 h/os.) dla osób młodych do 24 lat należących do grupy młodzieży NEET – uczestników projektu
Wymagania:
 min. 2-letnie doświadczenie w pośrednictwie pracy lub aktywizacji zawodowej osób wykluczonych i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
 dyspozycyjność na terenie Dolnego Śląska
Zakres obowiązków:
Przeprowadzenie kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy dla uczestników projektu (6 godzin wsparcia dla każdego uczestnika)
Oferujemy:
– zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
– stawkę 80zł/h brutto brutto (wraz z kosztami pracodawcy za 1h pracy)
Rekrutacja trwa do:  31.05.2017 r.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@eudajmonia.pl W tytule wiadomości należy wpisać: „Pośrednik pracy – projekt Pierwszy krok do zatrudnienia”.
Więcej informacji na stronie: http://ogloszenia.ngo.pl/wiadomosc/2039712.html
Osoba do kontaktu: Natalia Puławska, 881 477 009, rekrutacja@eudajmonia.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Powrót do Aktualności →