Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Imago poszukuje pracownika

Opublikowano w 3 listopada 2016 przez admin

Fundacja Imago poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. finansów w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków obejmuje:
1) weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,
2) monitoring stopnia wydatkowania środków,
3) opisywanie dokumentów finansowych,
4) sporządzanie harmonogramów płatności we współpracy z Koordynatorem projektu,
5) prowadzenie monitoringu płatności,
6) rozliczanie staży, stypendiów szkoleniowych,
7) sprawozdawczość finansowa – sporządzanie wniosków o płatność,
8) utrzymywanie bieżącej komunikacji pomiędzy Partnerami w zakresie wydatkowania środków,
9) bieżąca archiwizacja dokumentów finansowych,
10) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów.
Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają wymagania:
• Wykształcenie min. wyższe licencjat (preferowane kierunki: rachunkowość, finanse, ekonomia),
• Znajomość zasad finansowania projektów UE,
• Doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie EFS, PFRON, EOG, i in.,
• Bardzo dobra organizacja pracy,
• Dokładność, sumienność, terminowość wykonywania zadań,
• Umiejętność samodzielnego planowania i sprawnego organizowania własnej pracy
• Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu
• Bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
Oferujemy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – pełny etat
• Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE
• Wsparcie zespołu – przyjazną atmosferę pracy
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: magda.stempska@fundacjaimago.pl
do dnia 04.11.2016r.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.
Zastrzegamy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Powrót do Aktualności →