Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprasza do udziału w projekcie

Opublikowano w 17 maja 2017 przez admin

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprasza mieszkańców powiatu trzebnickiego, miasta Wrocław, powiatu obornickiego, powiatu milickiego, powiatu żmigrodzkiego, i ościennych, spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie („EX-IN”)”.

Kandydaci do udziału w projekcie:
• są osobami w wieku 18 – 67 lat,
• zamieszkują teren woj. dolnośląskiego,
• są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
• są osobami nie pracującymi
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo dolnośląskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników.
Uczestnikom oferujemy:
• udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie;
• udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem;
• udział w sesjach poradnictwa rodzinnego;
• staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia;
• stypendia stażowe;
• możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu.
Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3
Aktualna tura rekrutacyjna zakończy się 22 maja 2017 roku
Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.
Kontakt:
fundacja@otwartydialog.pl
Telefon: 504 693 154
Poniedziałek , środa 9.00-16.00
wtorek, czwartek 9.00-14.00
piątek 9,00-15.00
Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są w załączonych materiałach i na stronie: www.otwartydialog.pl


Powrót do Aktualności →