Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość zaprasza na spacery badawcze!

Opublikowano w 16 czerwca 2015 przez admin

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość poszukuje aktywnych, otwartych i skutecznych osób, które zechcą  współtworzyć przestrzeń dla rodzin we Wrocławiu!

Nasz projekt ma na celu otwarcie wrocławskich instytucji kultury dla rodzin z dziećmi. W tym celu chcemy przeprowadzić spacery badawcze, których celem będzie sprawdzenie gotowości przyjęcia rodzin z małymi dziećmi przez miejsca związane z kulturą. Na podstawie wrażeń po spacerach sporządzimy raporty, które będą  punktem wyjściowym do propozycji konkretnych zmian. W ten sposób postaramy się znaleźć sposób na to, aby najmłodsi członkowie rodzin mogli korzystać z bogactwa kultury polskiej, a ich rodziny mogły swobodnie decydować   o kolejnych wyprawach. Powstanie też e-przewodnik dla rodzin z dziećmi – unikatowa propozycja dla mieszkańców i odwiedzających Wrocław.

Rodziny, które zaprosimy do współpracy, potrzebują animatorów, ludzi ze świadomością wielkiej wartości jaką stanowi sztuka i kultura w wychowaniu i ciągłym kształtowaniu pełnego człowieczeństwa. Każdego, kto podejmie się takiego zadania chcemy wyposażyć w narzędzia potrzebne do działania na polu kierowania i motywowania grupy współpracowników.

Fundacja zapewnia więc:
– warsztaty umiejętności liderskich;
– warsztaty pogłębiające umiejętność zaangażowania w życie społeczności lokalnej ;
– udział w programie sugerującym konkretne zmiany oraz wpływającym na określone instytucje kulturalne;
– możliwość polepszenia dostępności przestrzeni kulturalnej Wrocławia;
– współtworzenie e-przewodnika dla rodzin;
– możliwość dalszej współpracy przy podobnych projektach z naszą fundacją.

Poszukujemy osób które:
– potrzebują doświadczeń kulturalnych i doceniają ich potrzebę także w życiu rodziny i dla wychowania dzieci;
– chcą móc w przyszłości bez przeszkód korzystać z bogactwa kultury polskiej w najbliższej okolicy wraz z całą rodziną;
– chcą i mogą zaangażować się w projekt wymagający koordynowania własnej grupy badawczej;
– potrzebują narzędzi, które pozwolą im mocniej motywować i ożywiać partycypację społeczną mieszkańców Wrocławia;
– dostrzegają potrzebę zmiany na lepsze, a przy tym nie chcą pozostać bierne.

    
Jeśli interesuje Cię nasz projekt i chcesz się dowiedzieć więcej, napisz: katarzyna.nowacka@frip.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.07.2015r.Powrót do Aktualności →