Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja Smak Kultury zaprasza do zapoznania się działaniami i zachęca do współpracy.

Opublikowano w 16 listopada 2017 przez admin

Założona przez dwie seniorki fundacja o nazwie „Smak Kultury” stawia sobie za cel stworzenie nowej płaszczyzny realizującej  zamiłowania, pasje i marzenia seniorów i osób niepełnosprawnych. Zależy nam na  aktywizacji społecznej i kulturalnej tej grupy wrocławian przez społeczną edukację oraz wpływ na rozwój kultury czasu wolnego.


Projektem obecnie realizowanym a szczególnie dla nas ważnym i istotnym, jest włączenie seniorów i osoby niepełnosprawne do stworzenia miesięcznika – w przyszłości, a obecnie – społeczno – kulturalnego portalu internetowego „Smak Kultury”, osób, które mogą i chcą być redaktorami lub wolontariuszami tego portalu czy fundacji.

Wykorzystajmy pozostałą nam resztę życia dzieląc się nim z innymi osobami, pracując dla własnego i cudzego dobra!

Każdy z nas jako członek redakcji i fundacji wnosi ze sobą bagaż  doświadczeń, swoje wyobrażenie życia. I może dzielić się nimi z innymi czy to w postaci funkcji redaktorów miesięcznika „Smak Kultury” czy też w projektach realizowanych przez fundację a też jako sympatycy fundacji. Niemniej ważne są inne cele fundacji związane n.p. z e-edukacją seniorów i osób niepełnosprawnych, naszą edukacją ekonomiczną, opieką medyczną, rolą odżywiania zapewniającego komfort życia, opieką zdrowotną.

Naturalnie, także bardzo mile widziane są projekty przynoszone „z zewnątrz” przez członków fundacji i jej sympatyków. Fundacja, jako osoba prawna, może stanowić  fundament do zdobywania grantów, dotacji, darowizn, służących realizacji tych projektów. Ale nie możemy pominąć konieczności zdobywania odpowiednich i wystarczających funduszy własnym sumptem, co nie jest najłatwiejsze. Podkreślamy też, że stale tworzy się zespół redakcyjny, do którego serdecznie zapraszamy! Każda osoba pasjonująca się jakąś dziedziną naszej codzienności, naszego życia, przynosi ze sobą entuzjazm, chęć działania i nadzieję, przykład i inspirację dla innych. Sprzyjamy temu, w pełni.

A cel przed nami poważny: doprowadzić do pełnego uruchomienia redakcji miesięcznika „Smak Kultury”, co pozwoli na regularne wydawanie, początkowo w formie elektronicznej jako portal „Smak Kultury”, a po zdobyciu odpowiednich i wystarczających funduszy (dotacji, grantów, darowizn), także w formie papierowej. Jesteśmy na etapie zaawansowanych prac nad portalem i stroną fundacji, mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych tygodni pojawi się wreszcie nasza strona internetowa: www.smakkultury.pl
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, młodsze i starsze, dysponujące czasem, chęciami i pomysłami – do współpracy z nami, m.in. na zasadzie wolontariatu !
Gorąco Państwa zapraszamy do grona darczyńców poprzez nawet drobne datki na rzecz fundacji:
Fundacja Smak Kultury
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
nr konta bankowego w Raiffeisen Polbank SA:   51 1750 0012 0000 0000 3667 3915

smakkultur Działania Fundacji Smak Kutury

Rozwinięcie tematu cyklu spotkańPowrót do Aktualności →