Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundacja „Umbrella” poszukuje osób pracujących z młodzieżą do udziału w projekcie

Opublikowano w 2 marca 2016 przez admin

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich.”

Kilka słów o projekcie:

 • Powstał z potrzeby doskonalenia metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich (m.in. angażowanie młodzieży w wolontariat, organizacje pozarządowe, działania na rzecz społeczności lokalnych)
 • Jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA (Wrocław), Czeska Rada Dzieci i Młodzieży (Praga), Litewskie Centrum Młodzieżowe (Wilno)
 • Obejmuje okres listopad 2015 – listopad 2017
 • Zakłada udoskonalenie metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

Co proponujemy?

 • Udział w doskonaleniu metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie ich działalności społecznej i obywatelskiej
 • Udział w spotkaniach międzynarodowych w Polsce, Czechach i na Litwie
 • Wymianę wiedzy, doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów
 • Bezpłatny udział w projekcie

Kogo szukamy?

 • Osób pracujących z młodzieżą, edukatorów, trenerów, nauczycieli, którym bliski jest ich rozwój w obszarach działalności społecznej i obywatelskiej
 • Z komunikatywnym językiem angielskim
 • Dyspozycyjnych – udział w spotkaniach roboczych we Wrocławiu oraz dwóch spotkaniach wyjazdowych
 • Zmotywowanych do wspólnej pracy, w międzynarodowym zespole
 • Otwartych na wymianę doświadczeń, wiedzę i podejmowanie wyzwań

Zgłoszenia:

 • Przesłanie listu motywacyjnego
 • Do 12 marca na adres mailowy: m.mikolajczyk@sektor3.wroclaw.pl
 • Więcej o projekcie
 • W razie pytań kontakt telefoniczny: 71 359 75 00

Zapraszamy!Powrót do Aktualności →