Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fundusz Aktywni Obywatele zaprasza do udziału w konsultacjach

Opublikowano w 20 grudnia 2018 przez admin

Fundusz Aktywni Obywatele to program dotacyjny skierowany do organizacji społecznych, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podczas konsultacji chcemy zebrać opinie na temat wstępnej koncepcji Funduszu, przygotowanej przez nasze konsorcjum, tzn. Fundację BatoregoPracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich, które kilka tygodni temu zostało wybrane na Operatora Funduszu w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Gorąco zachęcamy do podzielania się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

  • jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
  • jakie działania powinien wspierać, by osiągnąć oczekiwane rezultaty,
  • jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia.

Wasze opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu. W sposób szczególny liczymy na uwagi od Państwa organizacji, gdyż jedną z ważnych ścieżek wsparcia w ramach Funduszu ma być, wsparcie instytucjonalne organizacji społecznych, a Państwo macie ogromne doświadczenie w tym temacie.

W konsultacjach można wziąć udział:

  • wypełniając ankietę on-line, dostępną do 8 stycznia na stronie www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w głównym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 17 stycznia 2019 w Warszawie. Co do zasady uczestnicy spotkania zostaną wylosowani spośród osób, które wypełnią pierwszą część ankiety on-line.
  • zgłaszając chęć uczestnictwa w spotkaniu tematycznym wokół wybranych wątków Funduszu lub w gronie organizacji o podobnym profilu działania – zgłoszenia od organizacji zainteresowanych taką formą konsultacji przyjmujemy do 10 stycznia 2019.

Szczegóły dotyczące głównych założeń Funduszu i dokument stanowiący podstawę do dyskusji znajdują się na stronie: www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl

 Powrót do Aktualności →