Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Galerion 2018 – Przegląd Twórczości Osób z Niepełnosprawnościami

Opublikowano w 12 czerwca 2018 przez admin

Do 15 czerwca 2018 roku można zgłaszać prace plastyczne i literackie, fotografie, prezentacje muzyczne czy małe formy teatralne do V Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2018.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Motyl oraz Centrum Kultury w Kamiennej Górze przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Honorowy patronat nad przeglądem objął Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska.

Głównym celem Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Galerion 2018 jest szukanie szczególnie uzdolnionych osób z niepełnosprawnościami oraz promocja wytworów i produkcji artystycznych twórców z terenu Dolnego Śląska. Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów dolnośląskiej strategii integracji społecznej, co podkreślamy nie tylko patronatem nad tym wydarzeniem, ale również wsparciem finansowym – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Bardzo cenie sztukę i kulturę, którą tworzą i prezentują artyści z niepełnosprawnościami, udowadniający społeczeństwu, że jakiekolwiek dysfunkcję nie są barierą w realizacji pasji. Stąd też chętnie uczestniczę w takich wydarzeniach jak Galerion, który jest znakomitą okazją do wyrażenia podziwu dla tych ludzi. Zarząd województwa dolnośląskiego od wielu lat wspiera finansowo takie inicjatywy, bo one są bardzo potrzebne w wymiarze integracji społecznej – dodaje Tadeusz Samborski, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

 15 czerwca mija termin zgłaszania prac i prezentacji. Zainteresowani uczestnicy, samodzielnie lub przy pomocy opiekunów przygotowują reprodukcje swoich prac i występów w formie jpg-ów, plików mp3 lub mp4 i plików tekstowych. Należy do nich załączyć „metkę” z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, tytuł pracy lub występu), danymi opiekuna (adres e-mail, tel.) i placówki. Do przeglądu można zgłosić:

• prace plastyczne (1 praca – reprodukcja w formie JPG),
• fotografie ( 1 – 3 sztuki w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18×27,
• prace literackie własne (wiersz lub proza) – 1 plik tekstowy objętości nie większej niż 1 strona A4,
• prezentacje muzyczne lub wokalne: jeden utwór w pliku MP3 lub mp4, (wokal może być bez akompaniamentu),
• recytacje: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.,
• etiudy taneczne (solo, duet, formacja) – jedno nagranie video do 80 sek.,
• małe formy teatralne – zapis fragmentu spektaklu do 150 sek.

Następnym etapem będzie ich ocena i wybór najlepszych prac. Szczegółowy regulamin przeglądu znajduje się na stronie: www.galerion.org.

Podsumowaniem przeglądu będą dwa koncerty: Galowy w Ścinawie, 16 września i Finałowy w Kamiennej Górze, 17 września.

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i poprzez kulturę i sztukę to jedna z najlepszych dróg do odnajdywania zainteresowań i pasji. Rozumiejąc te potrzeby zarząd województwa dolnośląskiego w pierwszym tegorocznym konkursie dla organizacji pozarządowych udzielił dofinansowania na kwotę prawie 120 tys. dla tego rodzaju przedsięwzięć. Kolejne dotacje na organizację imprez i zwiększenie dostępności kultury zostaną rozdysponowane w rozstrzygającym się właśnie drugim konkursie, opartym na środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – podsumowuje Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych.Powrót do Aktualności →