Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Głosowanie na kandydatów NGO w wyborach do WRDPP rozpoczęte!

Opublikowano w 20 sierpnia 2013 przez admin

Głosowanie na zgłoszonych kandydatów (organizacje mogą głosować na 2 kandydatów) odbędzie się w terminie  od 20.08.2013r. do 26.08.2013r. Wypełnione karty do głosowania należy złożyć w  Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul G. Zapolskiej 4 pokój 509, V piętro w godzinach 7.45 – 15.45 do dnia 26.08.2013r., lub pocztą – decyduje data wpływu.

Głosować mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze bądź ewidencji, przy czym głosowanie na członków do Rady Pożytku winno zostać potwierdzone podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.

Podmiot oddający głos, powinien prowadzić działalność na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.

Głosy, które wpłyną po  określonym terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

Więcej informacji

Lista kandydatów i karta do głosowaniaPowrót do Aktualności →