Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Głosowanie na przedstawicieli komitetu RPO

Opublikowano w 5 lutego 2015 przez admin

Dziś ostatnia możliwość zagłosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD).

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres glosowanie.pows@mpips.gov.pl. Prosimy o wpisanie w treści wiadomości: nazwy organizacji, siedziby i numeru rejestru organizacji oddającej głos.

Głosowanie kończy się o godz. 23:59 dnia 5 lutego 2015 r.

Informacje szczegółowe: http://www.wroclaw.pl/glosowanie-na-przedstawicieli-komitetu-rpoPowrót do Aktualności →