Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Głosowanie na przedstawicieli wrocławskich NGO w wyborach do WRDPP 2015 – 2017

Opublikowano w 18 sierpnia 2015 przez admin

Lista kandydatów.

1.Jakub Skowroński, Fundacja Kult
2.Karolina Mróz, Fundacja Dom Pokoju
3.Jakub Prus, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
4.Piotr Śmigielski, Spółdzielnia Socjalna Aktywacja
5.Maciej Wiśniewski, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Stowarzyszenie Tratwa
6.Marta Czech, Speleoclub Wrocław
7.Paweł Trawka, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
8.Włodzimierz Sopalski, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Przebieg i zasady głosowania:

  • Głosowanie trwa od 18 do 24 sierpnia 2015 roku (przez 7 dni)
  • Głosują zarejestrowane organizacje: wrocławskie oraz organizacje prowadzące aktywną, nie budzącą wątpliwości działalność (co do miejsca, adresatów / beneficjentów)  na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.
  • Każda z organizacji może głosować max. na 2 kandydatów z listy.
  • Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów.
  • Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy złożyć osobiście  w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro,  pokój 120, w terminie 18-24 sierpnia 2015r. w godzinach 7.45- 15.45, lub wysłać pocztą na w/w adres – decyduje data wpływu do Biura (nie stempla  pocztowego).
  • Zwracamy uwagę: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu”)
  • Głosy, które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby upoważnione, nie będą uwzględnione.

Więcej informacji: http://bip.um.wroc.pl/contents/content/549/18701Powrót do Aktualności →