Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

II Dolnośląski Kongres Obywatelski już 16 maja 2016r. Razem organizujemy, razem finansujemy, razem uczestniczymy. JEST MOC. ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Opublikowano w 28 kwietnia 2016 przez admin

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z 32 partnerami, organizacjami pozarządowymi, sieciami z województwa oraz samorządem lokalnym, ma zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku!


16 maja 2016 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbędzie się II Dolnośląski Kongres Obywatelski!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz aktywnych obywateli.

Podczas Kongresu odbędzie się 10 paneli dyskusyjnych oraz Debata „Czy obywatele potrzebują regulacji prawnych dla swojej aktywności społecznej”, którą moderować będzie pan Krzysztof Więckiewicz – wieloletni dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od momentu jego powstania w 2003 r. do 2015 r. Pomysłodawca Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Współtwórca ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. Pan Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, a także Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Jeżeli działasz w stowarzyszeniu, fundacji, kole gospodyń wiejskich, lokalnej grupie działania, ochotniczej straży pożarnej, spółdzielni socjalnej, samorządzie lokalnym lub jesteś osobą zaangażowaną w sprawy społeczne, to nie może Cię nie być tego dnia w Krzyżowej 🙂

Razem organizujemy, razem finansujemy, razem uczestniczymy. JEST MOC

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Kongres.
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy www.kongres.dfop.org.pl/zgloszenia w terminie do 15 maja 2016 r. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Federacji pod nr 71 793 23 24. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły na stronie www.kongres.dfop.org.plPowrót do Aktualności →