Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Opublikowano w 28 lipca 2015 przez admin

Prezydent Wrocławia zarządza wybory przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP).

Ogłoszenie Prezydenta o trybie powoływania członków Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Terminarz wyborów:

  • Ogłoszenie wyborów: 27 lipca 2015 r.
  • Zgłaszanie kandydatów: 28 lipca – 10 sierpnia 2015 r. (przez 14 dni)
  • Publikacja listy kandydatów organizacji:  17 sierpnia 2015 r.
  • Głosowanie: 18 – 24 sierpnia 2015 r. (przez 7 dni)
  • Publikacja wyników wyborów: do 1 września 2015 r.

Więcej informacji o procedurze wyborczej, załączniki – karta zgłoszeniowa (a późniejszym czasie lista kandydatów i wyniki głosowania) na stronach:
www.wroclaw.pl/NGO  http://www.wroclaw.pl/aktualnosci-ngo   http://www.wroclaw.pl/konsultacje-spoleczne-wiadomosci
BIP Wrocław / Organizacje Pozarządowe / Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego http://bip.um.wroc.pl/contents/549Powrót do Aktualności →