Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

INNE CENTRUM. Nowy konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych

Opublikowano w 14 lutego 2019 przez admin

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosiło konkurs na prowadzenie działań społeczno-gospodarczych i wsparcia przedsiębiorców w Centrum Staromiejskim Wrocławia w latach 2019-2021 – INNE CENTRUM.

Poszukujemy organizacji pozarządowej, która będzie miała aktywny udział w rozwoju gospodarczym miasta, będzie wspierać przedsiębiorców, inicjować wydarzenia, organizować spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami, animować działania gospodarczo-społeczne. Atrakcyjna oferta biznesowa jest niezbędna do podniesienia walorów Starego Miasta. Przedsiębiorczość przenika się tutaj z kulturą – Centrum Wrocławia jest wizytówką wszystkich mieszkańców, dlatego też, aby stało się ono miejscem energetycznym i ciekawym, potrzebujemy pełnego pasji animatora tej przestrzeni! Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert.
Szczegóły:
http://bip.um.wroc.pl/otwarty-konkurs-ofert/37555/31-01-2019-2314

 Powrót do Aktualności →