Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

IV Debata „Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej”

Opublikowano w 19 lutego 2015 przez admin

Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz firma PwC zapraszają na czwartą Debatę
„Wygrany -Wygrany. O współpracy międzysektorowej”

Debata odbędzie się 5 marca 2015 r. w godz. 12:00-15.00
w siedzibie firmy Volvo Polska przy ul. Mydlanej 2 we Wrocławiu

Spotkania z cyklu „Wygrany-Wygrany. O współpracy międzysektorowej” zostały zapoczątkowane podczas Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu w 2013 r. Od tego czasu spotykamy się raz na kwartał, aby porozmawiać nt. współpracy podmiotów z trzech sektorów: publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Dyskutujemy nt. potencjału, jaki płynie z budowania szerokich partnerstw, korzyści dla uczestników, ale także pojawiających się barier. Podczas najbliższej debaty chcemy nie tylko dzielić się wiedzą nt. kooperacji międzysektorowej, ale także inicjować, promować oraz wdrażać dobre praktyki współpracy między podmiotami.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą elektroniczną: radoslaw.bednarski@rcwip.pl lub telefoniczną: 74 665 11 11. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę organizacji i adres, dane kontaktowe do uczestnika oraz informację o tym, czy organizacja chce zaprezentować podczas debaty własną inicjatywę. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 lutego 2015 r.

Wstępna agenda spotkania: 11.45 – 12.00 Rejestracja gości

12.00 – 12.20 Oficjalne powitanie oraz przedstawienie wszystkich uczestników Debaty

12.20 – 12.45 Volvo Polska – prezentacja laureata Konkursu „Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2014”

12.45 – 13.20 Prezentacja „Ekonomia społeczna: współpraca przedsiębiorstw społecznych z biznesem” Prezentację poprowadzi Elżbieta Żórawska z Fundacji PwC, która od 7 lat specjalizuje się w obszarze CSR, ekonomii społecznej, współpracy biznesu z sektorem pozarządowym, zaangażowania społecznego oraz wolontariatu pracowniczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi. Od 5 lat pracuje w PwC, gdzie koordynuje zarządzanie obszarem CSR. Pełni funkcję członka Zarządu Fundacji PwC.

13.20 – 14.10 Prezentacja zgłoszonych inicjatyw. Uczestnicy debaty będą mogli zaprezentować inicjatywy, pomysły, programy, które realizują w ramach swojej działalności i do których realizacji poszukują partnerów. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia inicjatyw do 27 lutego 2015 r.

14.10 – 14.50 Rozmowy stolikowe (możliwość indywidualnej rozmowy w osobami prezentującymi inicjatywy oraz pozostałymi uczestnikami debaty)

14.50 – 15.00 Podsumowanie debaty i pożegnanie

UWAGA! Liczba miejsc dla organizacji pozarządowych jest ograniczona. Organizacje zakwalifikowane do udziału w debacie zostaną o tym poinformowane telefonicznie i e-mailowo.Powrót do Aktualności →